Wyszukiwarki nie pokazują wszystkiego. Jak znaleźć więcej w Deep Weeb?

by Autor Gościnny
0 komentarz

W sieci istnieje ogromna ilość zasobów, które nie są indeksowane przez roboty internetowe. Jeśli szukasz w Internecie specjalistycznej wiedzy, nie znajdziesz jej tak łatwo. Jak zatem dotrzeć do wartościowych materiałów branżowych i specjalistycznych? 

Szukając informacji w Internecie, najczęściej  wpisujemy zapytanie w wyszukiwarce. Czy to wystarczy, aby uzyskać wynik zgodny z naszym zapytaniem, kompletny i wartościowy?  Okazuję się, że nie. Wyszukiwarki nie są w stanie wyszukać wszystkich informacji zgromadzonych w Internecie.  W sieci istnieje ogromna ilość zasobów, które nie są indeksowane przez roboty internetowe. Takie zasoby, niewidoczne dla standardowych wyszukiwarek, określa się mianem głęboki Internet – Deep Weeb (inne określenia z języka angielskiego – invisible Web, deepnet, hidden Web). Zasoby znajdujące się w Deep Web to najczęściej zasoby o naukowym charakterze. Spełniają kryteria materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz charakteryzują się wysoką jakością. Zwykle tworzą je środowiska naukowe, biblioteki, wydawcy naukowi oraz specjaliści z określonych dziedzin wiedzy.

Jak znaleźć więcej w Internecie?

Większość materiałów, szczególnie tych o charakterze specjalistycznym i naukowym znajduje się w specjalistycznych bazach i serwisach, do których wyszukiwarki po prostu nie docierają. Wiedząc o istnieniu zasobów, które są ukryte głębiej w sieci, można powiedzieć, że uniwersalne wyszukiwarki internetowe eksplorują tylko “powierzchnię” Internetu.

Trudne do odnalezienia za pomocą uniwersalnej wyszukiwarki źródła informacji znajdziemy m.in. w:

  • bazach danych – zarówno bibliograficznych, jak i pełnotekstowych
  • katalogach bibliotek,
  • serwisach czasopism i książek naukowych,
  • bibliotekach cyfrowych,
  • repozytoriach dziedzinowych,
  • archiwach elektronicznych,
  • innych serwisach specjalistycznych np. typu subject gateways.

Zapytaj wyszukiwarkę o… bazy danych, czyli dlaczego warto wyszukiwać w głębokim Internecie?

Wyszukiwane specjalistycznych informacji da lepsze rezultaty w bazach danych niż w znanych nam wyszukiwarkach. Zasoby specjalistycznych baz danych są zazwyczaj tworzone, rozwijane i regularnie kontrolowane przez specjalistów danej dziedziny wiedzy. Większość stron głębokiego Internetu udostępnia też informacje o autorach zgromadzonych tam materiałów naukowych. Zazwyczaj są to pracownicy naukowi uczelni wyższych, autorzy specjalistycznych książek i redaktorzy czasopism dziedzinowych. To gwarantuje wysoką jakość
i wiarygodność uzyskanych wyników wyszukiwania. W większości przypadków zapewniona jest również kompletność informacji, gdyż gromadzone są wszystkie istniejące i możliwe do zdobycia zasoby. Interfejsy wyszukiwania oferują ponadto możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowego zapytania, a co za tym idzie, uzyskania dokładniejszych wyników.

Wyszukiwanie specjalistycznej, również naukowej informacji w Internecie jest czynnością, która wymaga dobrego przygotowania w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ogromną ilością zasobów. Nieodłączną częścią procesu wyszukiwania jest selekcja informacji oraz wybór źródła naukowego i zgodnego z naszym zapytaniem wyszukiwawczym.

Pocieszające jest to, iż zasoby widzialnego Internetu, czyli (indeksowanego przez uniwersalne wyszukiwarki, i Internetu głębokiego coraz bardziej się przenikają. Twórcy wyszukiwarek opracowują ulepszone algorytmy, które będą mogły indeksować strony do tej pory pomijane z przyczyn technicznych. Z biegiem czasu wyszukiwarki będą wyszukiwać zasoby, których tej pory nie były w stanie wychwycić.

Autor: Jadwiga Pudykiewicz

Wykorzystana publikacja: Martínez, Luis Javier (2013). Cómo buscar y usar información científica [dok.elektr.]. [odczyt 09.09.2021]

 

You may also like