RegTech a FinTech w praktyce – innowacje, które warto znać

Czy RegTech to nowy FinTech? Czy określenia te stosuje się zamiennie do tych samych rozwiązań i produktów? Przez ostatnich kilka lat słowo “FinTech” zdążyło się już zadomowić na polskim rynku. “RegTech” nie doczekało się jednak jeszcze nawet własnego polskiego tłumaczenia na Wikipedii.

Definicja FinTech

Żeby dobrze zrozumieć czym jest RegTech i jakie ma relacje z FinTech, odwołajmy się na chwilę do definicji FinTech.

Zwrot “FinTech” to skrót pochodzący z języka angielskiego, w pełnym rozwinięciu brzmiący Financial Technology. FinTech to zatem technologie i innowacje rozwijane oraz wykorzystywane na potrzeby firm z sektora finansowego – głównie banków, ale i firm controllingowych, operatorów płatności czy firm pożyczkowych.

 

Jakie są główne cele FinTech? Na ustach wielu pojawia się przede wszystkim, świecąca setkami lampek, AUTOMATYZACJA W ŚWIECIE FINANSÓW. Niemniej szerzej podchodząc do tematu, powinniśmy powiedzieć raczej, że głównym celem FinTech jest zapewnienie przewagi konkurencyjnej, rozumianej jako oferowanie lepszych, szybszych, tańszych lub mniej zawodnych produktów oraz usług. A to osiąga się albo poprzez poprawienie doświadczeń Klienta albo przez usprawnienie procesów decyzyjnych wewnątrz firmy (bo co pod spodem, to i na wierzchu).

Co za tym idzie, mianem “firm FinTech” określa się firmy, które oferują nowoczesne, technologiczne rozwiązania bankom i instytucjom finansowym. W pewnym stopniu działają więc w obszarze usług finansowych, ale wcale niekoniecznie usługi finansowych oferują. Rozwiązaniami FinTech są często gotowe aplikacje, produkty, usługi oraz procesy, ale również i nowe modele biznesowe.

Przykłady FinTech

Firmami z branży Fintech są na przykład dostawca aplikacji mobilnych do bezpiecznych i szybkich płatności czy firma, która specjalizuje się tworzenia botów AI, które przejmują na siebie rolę doradcy inwestycyjnego. PayU, PayPal, SMS Kredyt, MINTOS – to tylko niektóre firmy, działające w sektorze FinTech.

Co za tym idzie, przykładowymi rozwiązaniami FinTech są np. aplikacje mobilne do szybkich płatności, boty AI, chatboty, platformy pożyczek online.

Definicja RegTech

Gdy wiemy dokładnie, czym jest FinTech, łatwiej nam zrozumieć czym jest RegTech.

RegTech (w rozwinięciu Regulatory Technology), to technologie i innowacje regulacyjne, których zadaniem jest, podobnie jak FinTech’u,  usprawnianie działania usług finansowych. Różnica polega jednak na tym, że RegTech stosuje się do węższej specjalizacji w sektorze finansowym niż ogólniejszy FinTech, a dokładniej, do rozwiązań optymalizujących bankowe procesy spełniania wymogów regulacyjnych.

Takimi przykładowymi wymogami regulacyjnymi są dyrektywa PS2D2, a także głośny ostatnio, obowiązek weryfikacji przez banki list PEP (z ang. politically exposed person), czyli takich osób jak prezydenci, premierzy, posłowie, ministrowie a nawet ich rodziny.

RegTech nie jest zatem nowym FinTech. Jest podkategorią FinTech

Zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi w danym kraju przepisami, usprawnienie procesów kontroli i weryfikacji, a także optymalizacja kosztów utrzymania odpowiednich procedur oraz systemów (co wcale nie jest tanie w sektorze finansowym) – oto podstawowe wyzwania firm RegTech.

Co za tym idzie, od rozwiązań RegTech, instytucje finansowe oczekują przede wszystkim produktów, procesów i usług, które pozwalają im szybciej, łatwiej i mniejszym kosztem pozyskiwać i analizować niezbędne dane, do których sprawdzania są odgórnie zobowiązane na podstawie określonych regulacji.

Warto przy tym zaznaczyć, że RegTech skupia się przede wszystkim na rozwiązaniach przeciwdziałających praniu pieniędzy (tzw. AML — Anti-Money Laundering), a więc rozwiązaniach zwiększających transparentność operacji finansowych, co ma niebagatelny wpływ nie tylko na funkcjonowanie banków, ale i ogólnie gospodarki oraz biznesu.

Przykłady RegTech

Firmą RegTech jest dla przykładu technologiczny dostawca danych gospodarczych real-time z wielu źródeł, który integruje różne dane w dedykowanym systemie i np. poprzez API, umożliwia pracownikom banku natychmiastową weryfikację kontrahentów (wiarygodności firm, ich wypłacalności, ale też czy dana osoba fizyczna nie znajduje się na listach sankcyjnych i czy nie jest PEP’em). Z naszego rodzimego rynku, taką firmą z branży RegTech, jest np. Transparent Data.

Przykładowymi produktami RegTech są zatem API, dostarczające dane, integracja informacji, higiena baz danych czy usługa automatycznego wzbogacania systemu wewnętrznego Klienta w dane, które pozwalają m.in skrócić formularz rejestracyjny firm, które otwierają konto bankowe online (zamiast 40 pól do wypełnienia, firma podaje tylko NIP).

Dodaj komentarz