Szybki rozwód – czy jest możliwy? Jak rozwieść się na jednej rozprawie?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
SZYBKI ROZWÓD

Rozwód często jest niełatwy, długo trwa, wymaga skomplikowanych negocjacji. Wcale jednak nie musi tak być. Istnieje opcja rozwiedzenia się podczas jednej rozprawy.

Rozwód w „pokojowej atmosferze”

Na tempo załatwiania sprawy rozwodowej wpływ ma przede wszystkim nie, jak mogłoby się wydawać, sposób działania sądu, ale to na ile dogadać potrafią się małżonkowie. Jeśli podczas rozprawy dojdzie do wzajemnego obwiniania się, walki o majątek, dzieci – rozwód może potrwać naprawdę dużo dłużej i być zdecydowanie bardziej bolesny – dla obu stron. Sam fakt posiadania dzieci przez parę nie wydłuży sprawy, jeśli małżonkowie ustalili między sobą jak wyobrażają sobie opiekę po rozwodzie. Sąd będzie musiał bowiem orzec w tej kwestii, natomiast zgodna wola małżonków zdecydowanie to ułatwi. Jest więc możliwe rozwiedzenie się na jednej rozprawie i to trwającej zaledwie kilkadziesiąt minut. Istotne jest jednak to, że sama rozprawa musi się odbyć, ponieważ przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakazują „przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”.

Jak przygotować się do rozwodu?

Zanim jeszcze strony spotkają w sądzie, dobrze jest odpowiednio przygotować się do rozwodu. Przede wszystkim, im więcej ustalimy przed rozprawą, tym bardziej przyspieszymy uzyskanie orzeczenia. Jeśli małżonkowie potrafią się między sobą porozumieć to świetnie. Jeśli jednak sprawia im to trudność, warto zaangażować prawników, którzy pomogą w negocjacjach. Przydatny może być też biegły wyceniający wartość majątku – zdecydowanie ułatwi to jego podział. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie, ale już nie maleńkie dzieci, warto też porozmawiać z nimi – być może mają preferencje odnośnie zamieszkiwania z jednym z rodziców. Walka o kontakty z potomstwem to jedna z tych kwestii, która najbardziej utrudnia przeprowadzenie sprawy rozwodowej.

Co musi się odbyć podczas szybkiego rozwodu?  

Nawet jeśli małżonkowie pojawiają się na sali rozwodowej ze sprecyzowanymi i zgodnymi oczekiwania, są elementy, które muszą się odbyć. Żeby sąd mógł orzec rozwód, stwierdzić należy wygaśnięcie więzi między małżonkami – trwałe i nieodwracalne. Chodzi tu zarówno o więzi ekonomiczne, fizyczne, emocjonalne. Takie orzeczenie może zostać wydane tylko po przesłuchaniu małżonków przez sąd. Podczas takiego przesłuchania, organ ustala stan faktyczny – to ile trwał związek, jakie były okoliczności jego rozpadu. Sąd ustali też kwestie opieki nad dziećmi, wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Nawet jeśli między małżonkami doszło do trudnych sytuacji takich jak na przykład zdrada będąca bezpośrednią przyczyną rozwodu – na ich zgodny wniosek, sąd może zrezygnować z orzekania o winie.

Warto mieć na uwadze, że jeśli należy orzec o alimentach, będzie to przeprowadzone w osobnym postępowaniu. Zazwyczaj też, jeśli podział majątku miałby być bardzo skomplikowany, decyduje się o nim na osobnej rozprawie. Sąd bowiem zmierza do tego, aby postępowanie jak najbardziej skrócić. Warto pamiętać, że orzeczenia o rozwodzie można nie uzyskać, jeśli sąd poweźmie wątpliwości co do ustania więzi między małżonkami – dlatego też do przesłuchania stron dobrze jest odpowiednio się przygotować.

Więcej informacji na temat rozwodów na stronie https://www.sobotajachira.pl.

Artykuł sponsorowany

You may also like