Jak dobry prawnik od długów może pomóc w windykacji należności?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
Jak dobry prawnik od długów może pomóc w windykacji należności?

Procesu odzyskania należności może podjąć się każdy. Nie są do tego wymagane ani ukończone studia prawnicze, ani nawet rozległa wiedza w tym zakresie. Jednak zupełnie inną kwestią jest skuteczność przeprowadzonych czynności przez laika w porównaniu do doświadczonego adwokata ze specjalizacją w windykacji. Jeśli jesteś jedną z osób, przed którymi stoi zadanie związane z odzyskaniem należności, warto dowiedzieć się więcej na temat całej procedury oraz zalet przeprowadzenia jej przed adwokata. Dowiedz się więcej na temat windykacji!

Etapy windykacji

Sam proces windykacyjny jest wieloetapowy, składający się z trzech kluczowych faz – etapu polubownego (określanego jako „miękka windykacja”), postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Miękka windykacja

Miękka windykacja to początkowy etap, mający na celu rozwiązanie sporu w sposób polubowny. Wierzyciel podejmuje próby kontaktu z dłużnikiem, który zaniedbuje terminowe spłacanie długu. Działania te obejmują wysyłanie wezwań do zapłaty, przeprowadzanie monitów telefonicznych oraz przypominających SMS-ów. Wszelkie podejmowane działania mają na celu poinformowanie dłużnika o istniejącym zadłużeniu, jego wysokości oraz wyznaczonym terminie na uregulowanie zaległości.

Postępowanie sądowe

W sytuacji, gdy próby polubownego uregulowania sprawy nie przynoszą rezultatów, a dłużnik unika kontaktu z wierzycielem, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel może egzekwować swoje roszczenia zgodnie z przepisami ogólnymi, co wiąże się z rozprawą sądową z udziałem obu stron, lub skorzystać z przepisów o postępowaniach odrębnych.

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu orzeczenia sądu, posiadającego klauzulę wykonalności lub innego tytułu wykonawczego, sprawa może być przekazana do egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela. To ostateczne działanie podejmowane w sytuacji, gdy dłużnik nie wykazuje chęci do porozumienia. Dopuszczenie do tego etapu, na przykład przez unikanie kontaktu z wierzycielem, generuje dla dłużnika dodatkowe koszty, zarówno sądowe, jak i związane z procesem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w procesie odzyskiwania długów w Krakowie?

Odzyskiwanie długów w Krakowie czy jakimkolwiek innym mieście nie jest łatwą czynnością. Dlaczego warto zdecydować się na wsparcie doświadczonego specjalisty w tym obszarze?

Skuteczna procedura

Doświadczona kancelaria prawna operuje procedurą działań, która została udoskonalona przez wiele lat praktyki i jest gruntownie sprawdzona pod kątem aktualnych przepisów prawa. Dzięki temu podejmowane działania nie tylko cechują się większą skutecznością, ale także przyczyniają się do szybszego odzyskiwania należności w większości przypadków.

Prestiż pieczęci adwokackiej

Wezwania do zapłaty czy pisma z podpisem i pieczęcią kancelarii adwokackiej często wpływają mobilizująco na dłużnika, skłaniając go do błyskawicznego uregulowania zobowiązania. Dodatkowo stanowią one wyraźny sygnał, że wierzyciel traktuje sprawę poważnie, sugerując jednocześnie, że brak uregulowania zobowiązania może skutkować skierowaniem sprawy do sądu.

Uniknięcie błędów

Zlecając kancelarii prawniczej proces odzyskiwania zadłużenia, unikamy typowych błędów, które często występują w przypadku samodzielnego działania. Doświadczeni prawnicy są w stanie świadomie zapobiegać potencjalnym komplikacjom, co zwiększa efektywność procesu windykacyjnego. Do tych potencjalnych problemów zaliczają się:

  • błędy formalne w wezwaniach do zapłaty;
  • niedotrzymanie terminów;
  • błędnie napisane pozwy;
  • nieudokumentowane kontakty z dłużnikiem;
  • zaniedbania w prawidłowej dokumentacji zadłużenia;
  • błędy negocjacyjne.

Wyższa skuteczność

Windykacja prowadzona przez specjalistę w tej dziedzinie zazwyczaj charakteryzuje się znacznie wyższą skutecznością. To efekt jego wieloletniego doświadczenia, znajomości procedur oraz bieżących przepisów prawa, co umożliwia efektywne poruszanie się w trudnych kwestiach związanych z odzyskiwaniem należności.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego zapraszamy z zapoznaniem się z kancelarią adwokacka- Magdaleny Kordas

Artykuł sponsorowany

You may also like