Szukanie przodków – przegląd źródeł i narzędzi cz. II

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Poszukiwania genealogiczne to zadanie na wiele miesięcy. Wyniki jednej kwerendy dają przyczynek kilku kolejnym i jeśli nie zostanie określona granica poszukiwań, to mogą one nie mieć końca. By profesjonalnie wyszukiwać informacje, nie tylko z zakresu genealogii, nie powinno się ograniczać tylko do strategii w Sieci (ang. on the Web), ale zagłębić się w tryb poprzez Sieć (ang. via the Web).

Źródła o źródłach

Strategia via the Web zakłada wieloetapowe i głębsze poszukiwania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. W okno wyszukiwarki ogólnej można wpisać nie tylko kwerendę dotyczącą pożądanych danych, ale również określić narzędzie, jakiego się szuka. Doskonale obrazuje to przykład rozkładów jazdy. Wpisanie w Google’a zapytania typu Toruń – Gdańsk, 30.06.2015, skutkuje niezbyt relewantną odpowiedzią. Natomiast zapytanie wyszukiwarka połączeń pkp pks, da nam odpowiedź w postaci specjalistycznej wyszukiwarki połączeń komunikacji transportu publicznego. Podobnie można zrobić ze źródłami genealogicznymi. Nie wpisuj więc tylko nazwiska poszukiwanego przodka, ale spróbuj skupić się także na pomocnych narzędziach.

Baza danych PRADZIAD

Baza danych PRADZIAD, została stworzona w ramach Programu Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego. Zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych w kilkunastu archiwach państwowych. Przy pomocy wyszukiwarki, użytkownik dotrze do blisko 53 tys. rekordów zawierających informacje o miejscowości, wyznaniu/obrządku, wezwaniu parafii, rodzaju aktu, zakresie chronologicznym oraz miejscu przechowywania, wraz z określeniem zespołu akt i sposobem udostępniania. Wyszukiwarka umożliwia zawężanie wyników poprzez filtry: miejscowości, wyznania/obrządku oraz rodzaju akt. Baza danych PRADZIAD jest niezwykle przydatna w docieraniu do akt dawnych lub dokumentów podpisywanych w nieistniejących już instytucjach.

Wyszukiwarka herbów i Słownik nazwisk

Wyszukiwarka herbów jest oparta na bazie Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych zredagowanym przez prof. Kazimierza Rymuta. Słownik prezentuje występowanie nazwisk w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku (dane pochodzą z systemu PESEL). Obok nazwiska występuje liczba osób żyjących w momencie pobierania danych wraz z podziałem geograficznym wg województw (układ 49 województw sprzed 1998). Sama wyszukiwarka herbów pozwala na dwukierunkowe wyszukiwanie. Wpisując nazwisko, można dowiedzieć się, jaki herb reprezentuje, zaś klikając na herb, odnaleźć podstawowe informacje, jak: nazwy herbów, zawołanie, opis, legendę herbową i herbownych, czyli nazwiska rodzin posługujących się tym samym herbem. Słownik nazwisk wraz z wyszukiwarką herbów stanowią przydatne narzędzia do gruntownych, sięgających dawnych wieków, poszukiwań genealogicznych zwłaszcza w kontekście powiązań rodzinnych oraz analizy pochodzenia.

Wyszukiwarka parafii

Serwis internetowy katolik.pl udostępnia bazę ponad 10 tys. parafii katolickich. Rekordy, poza nazwą parafii, zawierają dokładny adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), określają dekanat i diecezje oraz odsyłają do strony www parafii i diecezji. Wyszukiwarka posiada takie pola, jak: miejscowość, wezwanie, dekanat oraz kraj. Kwerendę można ograniczyć do parafii posiadających własną stronę internetową. Wyszukiwarka parafii będzie przydatna, gdy bazy on line aktów chrztu, zgonu czy małżeństwa nie przyniosą rezultatów. Pomoże we wstępnym rozeznaniu się wśród parafii w miejscu, gdzie mieszkał przodek oraz udostępni dane kontaktowe.

Wyszukiwarka USC

Poszukując świeckich aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu, niejednokrotnie konieczny będzie kontakt z odpowiednim urzędem stanu cywilnego. Platforma Usług Stanu Cywilnego za pośrednictwem Wyszukiwarki USC udostępnia dane kontaktowe wszystkich urzędów zajmujących się usługami stanu cywilnego w Polsce. Po wybraniu odpowiedniego województwa, powiatu i miejscowości, użytkownik otrzymuje rekord właściwego urzędu stanu cywilnego, zawierającego informacje o adresie, telefonie, adresie e-mail, stronie www i stronie BIP, a także określenie podległego terytorium. Ta wyszukiwarka również przydaje się w przypadku konieczności skorzystania z fizycznych placówek USC. Baza pomoże w lokalizacji placówki oraz ułatwi wcześniejszy kontakt telefoniczny czy e-mailowy.

Wyszukiwarki cmentarzy, grobów i nekrologów

Cennym źródłem informacji o osobach zmarłych są wyszukiwarki grobów, wirtualne cmentarze oraz bazy nekrologów. Coraz więcej administratorów cmentarzy decyduje się na ucyfrowienie danych o pochowanych osobach poprzez bazę grobów. Warto też zwrócić uwagę na zestawienia nekrologów, mimo iż brak ogólnopolskiego kompleksowego źródła, warto przejrzeć bazy, które zawierają choćby fragmentaryczne dane.

cd. nastąpi

You may also like