Świadczenia socjalne w Norwegii: Przegląd najważniejszych korzyści

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
Świadczenia socjalne w Norwegii: Przegląd najważniejszych korzyści

Świadczenia socjalne w Norwegii zaliczają się do najwyższych na całym świecie. Na system wsparcia ekonomicznego w tym kraju przeznaczane jest nawet 13% PKB, co przy bardzo sprawnie funkcjonującej gospodarce przekłada się na niemałe kwoty wypłacanych zasiłków. Ze świadczeń mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Norwegii, którzy odprowadzają podatki na jej terenie. Pomoc socjalna w tym kraju jest nadzorowana przez tamtejszy Urząd Pracy i Polityki Socjalnej, czyli NAV.

Najważniejsze dodatki socjalne w Norwegii

W Norwegii dostępne są różne formy wsparcia socjalnego. Do najważniejszych należy zasiłek rodzinny, który jest przyznawany na każde dziecko poniżej 18. roku życia zameldowane razem z rodzicem. Aby go uzyskać, prawny opiekun musi należeć do norweskiego systemu ubezpieczeń. Zasiłek rodzinny w Norwegii wynosi 1 054 NOK na dzieci powyżej 6. roku życia, a poniżej tego wieku 1 354 NOK. Do istotnych świadczeń należy również zasiłek opiekuńczy.

Wsparcie to wynosi 7 500 NOK miesięcznie i jest przyznawane na dzieci w wieku od 13 do 23 miesięcy, które nie uczęszczają do państwowych żłobków. Do tego dochodzi tzw. becikowe, sięgające kwoty 84 720 NOK. W Norwegii dostępne są również zasiłki dla osób częściowo lub całkowicie bezrobotnych, które można uzyskać na okres do 104 tygodni od utraty zatrudnienia. Świadczenie to wynosi 62,4% wysokości ostatniego wynagrodzenia. Oprócz tego Norwegia zapewnia zasiłki chorobowe i pogrzebowe, zasiłki dla wdów i sierot, zasiłki mieszkaniowe oraz zasiłki opiekuńcze, a także renty, emerytury czy specjalne zapomogi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Warunki przyznawania zasiłków w Norwegii

Pomoc socjalna Norwegii jest dostępna nie tylko dla obywateli tego kraju, ale również rezydentów. Dotyczy to osób, które na stałe mieszkają i pracują w tym państwie. Aby nabyć prawo do świadczeń, należy przede wszystkim posiadać status członka systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Z tego względu konieczne jest opłacanie składek zdrowotnych, rentowych i emerytalnych w tym kraju. Warunkiem uzyskania specjalnego wsparcia z NAV pozostaje posiadanie prawa do stałego pobytu. Urząd ten bardzo szczegółowo analizuje sytuację osób, które ubiegają się o takie zasiłki. Świadczenia specjalne są przyznawane indywidualnie, zależnie od liczby członków rodziny, kosztów życia wnioskującego czy osiąganego minimum socjalnego. Zasiłek dla osób w trudnej sytuacji finansowej jest traktowany jako ostateczność. NAV może też zażądać od wnioskującego zmniejszenia kosztów życia, np. poprzez zmianę mieszkania czy spieniężenie zbędnych składników majątkowych.

Piggy Bank Floating Down with black Parachute. financial saving

Wysokość specjalnego zasiłku socjalnego w Norwegii

O ile zasiłek opiekuńczy w Norwegii (więcej informacji znajdziesz na: https://polishconnection.no/pracownik-w-norwegii/pomoc-socjalna-w-norwegii/zasilek-rodzinny-opiekunczy/) opiera się na konkretnych kwotach, wsparcie socjalne dla osób w trudnej sytuacji finansowej nie ma ściśle określonej wysokości. Suma wsparcia jest wyliczana indywidualnie dla każdego wnioskującego. Takie świadczenie z NAV może być zarówno jednorazowe, jak i wypłacane comiesięcznie przez określony czas. Aby zwiększyć szanse przyznania zasiłku, warto skorzystać z oferty specjalistów w Polish Connection. Ich usługi mogą być bardzo pomocne przy kompletowaniu i wysyłaniu dokumentacji. Z reguły wsparcie finansowe otrzymują przede wszystkim osoby, które posiadają konkretny plan na wyjście z kryzysu i zapewniają możliwe najkrótszy czas uzyskiwania zapomogi. NAV stosunkowo szybko rozpatruje wnioski, a w skrajnych i trudnych sytuacjach środki można uzyskać nawet w ciągu kilku dni.

Artykuł sponsorowany

You may also like