Statystyki i pozostałe zasoby informacyjne UNESCO

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Działalność UNESCO zorganizowana jest w pięciu obszarach programowych: edukacja, nauki przyrodnicze, nauki społeczne i humanistyczne, kultura, komunikacja i informacja, dostarczających wartościowych danych, zróżnicowanych.

Zasoby informacyjne UNESCO dla wszelkich grup zainteresowanych. Wyjątek stanowić mogą pojedyncze publikacje, podobnie jak w przypadku zasobów informacyjnych innych globalnych organizacji. UNESCO swoje zasoby informacyjne upowszechnia w postaci głównego zrębu informacji on-line podzielonego na kategorie: publikacje (dostępne za pomocą biblioteki, archiwum, księgarni i UNESDOC database), konwencje i zlecenia, statystyki i multimedia; oraz za pomocą odrębnych posegregowanych grup zasobów ukierunkowanych na obszary programowe UNESCO.

Statystyki – najbogatsze zasoby informacyjne UNESCO

Niepozorne umiejscowienie Statystyk w głównym zrębie nie oddaje obfitości tego zasobu. Baza danych statystycznych prowadzona jest przez oddział statystyczny UNESCO Institute for Statistics (UIS), który odpowiedzialny jest za badania, tworzenie danych i metodologii monitorowania aktualnych informacji, statystyk krajowych i międzynarodowych. Głównym celem realizacji projektów porównań statystycznych jest dostarczanie wiarygodnego i istotnego źródła informacyjnego o globalnych perspektywach w edukacji, nauce, technice, kulturze, i komunikacji. Udostępnione dane statystyczne odnoszą się w głównej mierze do krajów i terytoriów państw członkowskich. Baza umożliwia budowanie własnych wykresów, tabeli i map lub pobranie gotowych zbiorów danych w formacie Excel, CSV, PC-axis, SDMX (XML).

UIS oprócz bazy statystyk jest także źródłem globalnych rankingów, profili poszczególnych krajów, publikacji, infografik, kwestionariuszy ankiet (na podstawie, których realizowane były badania UIS), a także zasobów edukacyjnych w postaci e-atlasów (UNESCO eAtlas of Literacy, UNESCO eAtlas of Out-of-School Children) bądź gier (Mind the gap – gender and education).

Zasoby informacyjne wg obszarów programowych

Edukacja

W obszarze zasobów informacyjnych dotyczących działalności programowej UNESCO na rzecz edukacji znajdują się wywiady i materiały wideo, publikacje, elektroniczne biuletyny takie jak: EduInfo, ASPnet NewsInfos, CCNGO/EFA Information Bulletin, HIV and AIDS eNewsletter oraz dostęp do portali, bibliotek i edukacyjnych baz danych. Ostatnie wymienione zasoby dostarczają materiały na temat:

 • edukacji dla zrównoważonego rozwoju i edukacji zdrowotnej (The HIV and Health Education Clearinghouse),
 • alfabetyzacji (LitBase: UNESCO’s Online Database on Effective Literacy Practice i Asia-Pacific Literacy Database),
 • edukacji obywatelskiej (ASPnet in action i Global Citizenship Education Database),
 • polityk systemów edukacyjnych (OpenEMIS i Education System Profiles in Asia and the Pacific),
 • szkoleń i programów edukacyjnych (World TVET Database, UNEVOC Online Library i TVET Promising Practice Database),
 • szkolnictwa wyższego (Portal de Iniciativas de Educación Superior),
 • prawa do nauki (Global Database on the Right to Education).

Obszerną częścią zasobów informacyjnych w sektorze edukacji są standardy i normy dotyczące praw do edukacji, porozumienia i pokoju międzynarodowego, równości płci, edukacji dla wszystkich, alfabetyzacji, nauczycielstwa, szkolnictwa wyższego, technicznego oraz zawodowego, migracji, wychowania fizycznego, edukacji włączającej i edukacji po konfliktach, i katastrofach.

Nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne

Do obszaru nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych należą zasoby informacyjne w postaci czasopism (Diversities, ISSJ – Social Science, Women Philosophers’ Journal, SHSviews, A World of Science), raportów, atlasów i baz danych. Raporty w tych sektorach dotyczą m. in. informacji o:

 • działaniach w polu nauk społecznych (World Social Science Report),
 • światowych trendach i zmianach w polityce naukowej (UNESCO Science Report),
 • roli i rozwoju inżynierii w czasach globalnych problemów (Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development),
 • wszelakich zagadnieniach dotyczących wody na świecie wraz informacjami o stanie światowych zasobów słodkiej wody (United Nations World Water Development Report).

W tym obrębie zasobów informacyjnych funkcjonuje mniej baz danych niż w przypadku zasobów odnoszących się do edukacji. Znajduje się tu zaledwie kilka baz: ADDbase – Anti-doping zawierająca informacje o ustawodastwach krajowych, instytucjach oraz dobrych praktykach w walce z dopingiem w sporcie oraz bazy Global Ethics Observatory gromadzące informacje o kodeksach postępowania, instytucjach i programach w dziedzinie etyki.

Kultura, informacja i komunikacja

Oprócz publikacji i materiałów wideo, wśród zasobów informacyjnych obszaru kultury UNESCO znajdują się bazy danych w postaci list materialnego i niematerialnego światowego dziedzictwa, atlasu języków zagrożonych, głównego translatorium oraz zbioru narodowych praw autorskich. Do zasobów zaliczany jest również kwartalnik World Heritage Review prezentujący artykuły na temat obiektów przyrodniczych i kulturowych światowego dziedzictwa UNESCO oraz raport The UNESCO World Report on Cultural Diversity o różnorodności kulturowej.

Natomiast najbardziej różnorodne zasoby zawiera sektor informacji i komunikacji dotyczący działań UNESCO w ramach tych dwóch dziedzin. Sekcja zapewnia dostęp do materiałów, artykułów informacyjnych i tematycznych, kalendarza wydarzeń, publikacji, oficjalnych dokumentów, oprogramowań, baz danych oraz materiałów fotograficznych, audio i wideo.

Portal UIS uznany jest za największe, najbardziej wszechstronne repozytorium danych o edukacji.

Różnorodność zasobów UNESCO w postaci nie tylko suchych danych ale także interaktywnych map, plakatów, gier czy infografik urozmaicać może scenariusze lekcji, warsztatów, kursów i materiały dla ich uczestników. Efektywne wykorzystanie zasobów może również wzbogacić standardy praktyk zawodowych dydaktyków i edukatorów.

Dodatkowo:

Wykaz innych popularnych baz danych jak bazy The International Bureau of Education (IBE) czy Bioethics database dostępne są poprzez witrynę http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx.

Źródła:

You may also like