Spot.my – semantyczne wyszukiwanie artykułów naukowych

by Małgorzata Drobny
0 komentarz
spot.my

Powstała nowa, semantyczna wyszukiwarka spot.my, dedykowana naukowcom i badaczom. Narzędzie jak na razie w wersji testowej, przeznaczone jest do wyszukiwania artykułów naukowych dostępnych w bazie PubMed, bez konieczności budowania precyzyjnych kwerend wyszukiwawczych.

 

Twórcy wyszukiwarki wierzą, że im więcej słów pojawi się w zapytaniu, tym lepsze wyniki wyszukiwania uzyskamy. Dlatego nowa wyszukiwarka oferuje wyszukiwanie nie tylko za pomocą słów, zdań czy dłuższego paragrafu. Wyszukiwanie możemy oprzeć nawet o pełną treść artykułu, z którego narzędzie samodzielnie zidentyfikuje najważniejsze słowa kluczowe i na ich podstawie zwróci nam wyniki.

Spot.my zapewnia wyszukiwanie proste lub złożone. Wyszukiwanie proste, opiera się na tekście wpisanym w pole wyszukiwawcze lub pliku z artykułem, a zaawansowane pozwala na dookreślenie tego, co dla nas w wyszukiwaniu jest ważne. To znaczy, określenie daty publikacji artykułu, szeregowanie listy wyników według relewantności, czasu publikacji lub połączenia tych dwóch właściwości, a także wyznaczenie na 7 – stopniowej skali, precyzyjności wyszukiwania dla zidentyfikowanych przez narzędzie słów kluczowych.

Spot.my

Spot.my – wyszukiwanie

Wyszukiwanie na podstawie dokumentu (niekoniecznie naukowego) lub fragmentu treści, zwraca nam chmurę zidentyfikowanych przez narzędzie słów kluczowych, oraz listę powiązanych z nimi artykułów. Każda z pozycji to odnośnik, przekierowujący nas do oryginalnej strony artykułu w serwisie PubMed, imię i nazwisko autora, tytuł czasopisma w którym pojawiła się publikacja, data oraz kilka pierwszych zdań abstraktu. Wyniki dają się sortować według relewantności, daty lub kombinacji tych dwóch właściwości. Ciekawą funkcją jest możliwość wyszukiwania podobnych artykułów na podstawie wybranych pozycji z otrzymanej listy wyników. Funkcja ta może być traktowana również jako zawężanie otrzymanych wyników.

Spot.my

Nietypowe funkcjonalności

 Poza wyszukiwaniem semantycznym na podstawie sporej ilości tekstu, narzędzie ma zapewniać inne udogodnienia, takie jak: tworzenie profili pozwalających na śledzenie nowo pojawiających się artykułów z wybranych przez użytkownika obszarów wiedzy, dzielenie się w social media znalezionymi skarbami czy całkowity brak konieczności stosowania operatorów logicznych.

Korzystanie z nowego narzędzia ma wspierać odkrywanie nowych połączeń między różnymi zagadnieniami w nauce oraz  ułatwiać dotarcie do poszukiwanych materiałów naukowych.

You may also like