PubMed/MEDLINE – bibliograficzna baza medycznej informacji naukowej

by Autor Gościnny
0 komentarz

Baza PubMed/MEDLINE to bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Posiada linki do pełnych tekstów czasopism z zakresu medycyny i nauk biologicznych.

Medline-PubMed to baza bibliograficzna stworzona i rozwijana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), które działa przy National Library of Medicine (NLM), należącej do National Institutes of Health (NIH) w USA.

Jakie dziedziny obejmuje PubMed/MEDLINE:

  • medycyna
  • farmacja
  • pielęgniarstwo
  • stomatologia
  • weterynaria
  • systemy opieki zdrowotnej
  • nauki przedkliniczne

Baza zawiera obecnie ponad 11 milionów pozycji piśmiennictwa pochodzących z 4500 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1966 roku. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Każda pozycja zawiera autora/autorów artykułu, tytuł, źródło pochodzenia (tytuł i numer czasopisma), a także, w większości przypadków, streszczenie pracy.

Baza PubMed/MEDLINE jest aktualizowana raz w tygodniu. W każdą sobotę zostaje dodanych około 8000 pozycji bibliograficznych, rocznie jest to około 400 000 danych. Aktualizacje są nieregularne w listopadzie i w grudniu, kiedy zespół biblioteki aktualizuje zbiór terminów (Medical Subject Headings, MeSH), który służy do indeksowania artykułów.

Baza jest dostępna poprzez sieć Internet przede wszystkim na stronie domowej NLM, (www.nlm.nih.gov. Dostęp do PubMed/MEDLINE oferują również różne organizacje, które dzierżawią bazę od NLM. Ponadto możliwość korzystania z MEDLINE dają zazwyczaj biblioteki medyczne oraz większe biblioteki publiczne, a także instytucje o charakterze komercyjnym.

Dostęp do MEDLINE ze strony internetowej NLM odbywa się poprzez bazę PubMed, (www.pubmed.gov), którego jest pierwszym i najważniejszym składnikiem. PubMed, oprócz bazy MEDLINE, umożliwia dostęp m.in. do odnośników do artykułów, które są dopiero przygotowywane do umieszczenia w bazie MEDLINE [PubMed-in-process], lub zostały nadesłane drogą elektroniczną przez wydawców [PubMed – as supplied by publisher].

Większość tych ostatnich przechodzi proces indeksowania (m.in. przypisywania terminów MeSH), posiadając wówczas status [PubMed-in-process], a następnie są dołączane do PubMed/MEDLINE. Ponadto PubMed/MEDLINE zawiera pozycje piśmiennictwa, które są poświęcone zagadnieniom niezwiązanym bezpośrednio z naukami biomedycznymi, ale pochodzą z czasopism indeksowanych przez MEDLINE. Są to czasopisma z zakresu nauk podstawowych, a pochodzące z nich artykuły są indeksowane ze względu na znajdujące się w nich odniesienia do nauk biomedycznych.

PubMed, z kolei, jest częścią jeszcze większego systemu wyszukiwawczego integrującego informacje ze wszystkich baz danych National Center for Biotechnology Information. System ten, zwany NCBI Entrez retrieval system, oprócz PubMed, umożliwia zintegrowany dostęp do następujących baz: Nucleotide Database, Protein Database, Genome Database, Molecular Modeling Database (Structure), PopSet Database.

Baza PubMed/MEDLINE rozwija się w dzięki współpracy z wydawcami czasopism. Wydawnictwa mogą dołączać do bazy odnośniki do artykułów, które są w fazie przygotowania do druku lub nawet jeszcze wcześniej. Jeśli wydawca udostępnia pełne teksty artykułów zamieszczonych w PubMed, to wraz z wynikami wyszukiwania wyświetlają się linki do poszczególnych artykułów w witrynach wydawców.

Korzystanie z bazy PubMed/Medline jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Należy jednak mieć na uwadze, że dostęp do pełnego tekstu artykułu może wiązać się z koniecznością zaprenumerowania tytułu lub wniesienia jednorazowej opłaty za dostęp.

Niezależnie od bazy PubMed National Center for Biotechnology Information uruchomiło bazę o nazwie PubMed Central. Baza ta umożliwia bezpłatny i nieograniczony dostęp do pełnych tekstów 3 milionów artykułów z niektórych czasopism biomedycznych. Baza ta obecnie jest w trakcie rozwoju i można mieć nadzieję, że jak najwięcej wydawców włączy się do tego przedsięwzięcia. Linki do artykułów dostępnych w PubMed Central są dołączane automatycznie przy danych bibliograficznych uzyskiwanych przy wyszukiwaniu w PubMed/MEDLINE.

Na podstawie: M. Sidor: Co to jest Medline: http://www.mp.pl/medline/?aid=11469ne

PubMed.gov

Jak korzystać z PubMed? – przewodnik

You may also like