Rejestry handlowe w państwach członkowskich – Czechy

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Rejestr publiczny (veřejný rejstřík) w Republice Czeskiej udostępnia informacje o działalności: stowarzyszeń, działalności gospodarczych, fundacji, instytucji, stowarzyszeń współwłaścicieli i podmiotów użyteczności publicznej. Rejestrem publicznym zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości, a prowadzą go sądy gospodarcze.

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz Krajowy Rejestr Sądowy, a także Centralny Rejestr Upadłości. Podstawowymi informacjami są co do zasady: firma (nazwa handlowa) spółki, siedziba, rodzaj działalności, forma prawna, numer identyfikacyjny, a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – lub firma i adres siedziby – upoważnionego przedstawiciela (prokurenta) spółki. Częścią rejestru publicznego jest rejestr dokumentów, w którym przechowuje się dokumenty statutowe, np. umowy spółki, statuty, sprawozdania finansowe i inne podobne dokumenty. Sądy gospodarcze publikują wszystkie wpisy do rejestru publicznego, zmiany i wykreślenia oraz informacje o złożonych dokumentach, w tym dokumentach w formacie elektronicznym, jak najszybciej po dokonaniu wpisu.

Rejestr prowadzony jest elektronicznie i dostęp do niego jest bezpłatny i nieograniczony. Można do niego trafić za pośrednictwem portalu http://www.justice.cz/ lub bezpośrednio ze strony rejestru publicznego, na której znajduje się wyszukiwarka https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Rejestr można przeszukiwać według nazwy podmiotu lub numeru identyfikacyjnego.

Wśród krajowych rejestrów administracyjnych warto też pamiętać o takich miejscach, jak:

http://cedr.mfcr.cz Centralny Rejestr Dotacji z budżetu (CED)
http://eagri.cz Ewidencja Rolników – Przedsiębiorców (EZP)
https://isir.justice.cz Rejestr Osób Niewypłacalnych (IR)
www.rzp.cz Rejestr Przedsiębiorców (RŽP)

Pamiętaj, że inne źródła – nie tylko o informacji biznesowej – znajdziesz też w naszej Bazie Źródeł.

Zapisz

You may also like