Rejestry handlowe w państwach członkowskich – Bułgaria

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz
Rejestrację i zakładanie firm na terenie Bułgarii regulują przepisy Kodeksu handlowego (Targowski zakon) oraz Ustawy o rejestrze handlowym (Zakon za targowskija registyr), która od 1 stycznia 2008 r. zmieniła zasady rejestracji firm na terenie tego kraju. Oprócz rejestracji w Rejestrze handlowym (który stanowi ujednoliconą i scentralizowaną elektroniczną bazę danych, zawierającą informacje i akty prawne prowadzone oddzielnie dla każdego handlowca i jego oddziału zagranicznego) należy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej załatwić formalności w lokalnym zakładzie ubezpieczeń społecznych, w urzędzie podatkowym oraz Krajowym Instytucie Statystycznym (Bulstat).

 
Bułgarski rejestr działalności gospodarczej

Bułgarski rejestr działalności gospodarczej jest prowadzony przez Agencję ds. Rejestrów przy Ministrze Sprawiedliwości. Rejestr ten jest ujednolicony i obejmuje całe państwo, co oznacza, że wszystkie rejestry sądów regionalnych są skonsolidowane w jednej, ujednoliconej, scentralizowanej bazie danych. Dzięki temu z jednego miejsca mamy dostęp do informacji dotyczących rejestracji oraz wszelkich dokumentów, które firmy muszą publikować (dokumenty urzędowe, wydane odmowy i dokumentacje przedsiębiorstw). Dostęp do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny.
 
Bułgarski rejestr BULSTAT

Rejestr BULSTAT  (Państwowy Urząd Statystyczny) jest również scentralizowany, a jego wersja elektroniczna jest dostępna od 1989 roku. Bułgarski rejestr BULSTAT zawiera informacje o:

 1. osobach prowadzących działalność na własny rachunek
 2. osobach prawnych niebędących przedsiębiorcami i ich siedzibach
 3. organizacjach non-profit
 4. oddziałach zagranicznych organizacji non-profit
 5. biurach przedstawicielskich zagranicznych organizacji biznesowych
 6. fundacjach
 7. zagranicznych osobach prawnych posiadających nieruchomości w Bułgarii i ich siedzibach
 8. zagranicznych osobach prawnych posiadających struktury zarządzania w Bułgarii i ich siedzibach
 9. zagranicznych osobach prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Bułgarii i ich siedzibach
 10. płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne
 11. obywatelach innych państw nie posiadających bułgarskiego numeru identyfikacyjnego, a którzy prowadzą działalność gospodarczą w Bułgarii; posiadają nieruchomości lub płacą składki na ubezpieczenie społeczne.

Rejestr BULSTAT jest – niestety – płatny, ale zawiera sporo informacji tj: ujednolicony numer identyfikacyjny, nazwę podmiotu, dokumenty założycielskie, wysokość kapitału, akcje czy partnerów.

You may also like