Łatwiejszy dostęp do informacji prawnej

by Aneta Januszko-Szakiel
0 komentarz

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje działania, które ułatwiają dostęp do informacji prawnej.

Od sierpnia 2013 działa Portal Orzeczeń, gdzie można zapoznać się z treścią orzeczeń sądów powszechnych wraz z uzasadnieniem. Wgląd do orzeczeń uzyskuje się bez składania wniosku. Portal Orzeczeń jest dostępny dla każdego bez potrzeby dokonywania procesu rejestracji . Na Portalu Orzeczeń publikowane są aktualne orzecznictwa danego sądu apelacyjnego. z wyjątkiem niektórych spraw, które zostały wyłączone (dotyczących rozwodów, separacji, czy też ubezwłasnowolnienia).

Orzeczenia wraz z uzasadnieniem publikowane są po dokonaniu uprzednio anonimizacji. Anonimizacja jest to przetworzenie treści tekstu sposób, aby uniemożliwia identyfikację wymieniowych w dokumencie osób fizycznych.

Prawne podstawy publicznego dostępu do rozstrzygnięć sądowych leżą przede wszystkim w prawie do sądu i rzetelnego procesu, które gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Publikacja orzeczeń sądów powszechnych w Internecie jest odpowiedzią na nowe wyzwania wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło także Portal Informacyjny. Jest to narzędzie, które pozwala uprawnionemu lub upoważnionemu podmiotowi na dostęp do informacji o sprawie, która toczy się z jego udziałem. W przypadku, gdy np. posiedzenia w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym zostało zarejestrowane przy pomocy cyfrowego systemu rejestracji (e-protokół), nagranie audio z tej rozprawy zostanie udostępnione do odsłuchu na Portalu Informacyjnym w przeciągu kilkunastu godzin od zakończenia posiedzenia. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Dodatkowo zainteresowani oszczędzają czas i pieniądze, które należałoby poświęcić na tradycyjny kontakt z sądem.

 

You may also like