Niemieckie Stowarzyszenie Specjalistów Informacji łaczy siły praktyków i teoretyków

by Aneta Januszko-Szakiel
0 komentarz

Na rynku informacji w Niemczech praktycy i teoretycy informacji opracowali system ścisłej współpracy. Inicjatywa nosi nazwę Deutsche Informationsgesellschaft (DGI) – Niemieckie Stowarzyszenie Specjalistów Informacji. DGI jest to system współpracy wszystkich branż z rynku informacji.

W DGI działają bibliotekarze, archiwiści, brokerzy informacji, pracownicy naukowi oraz pracownicy agencji informacyjnych.

Dane z agencji informacyjnych są materiałem dydaktycznym dla teoretycznych rozważań pracowników naukowych, którzy zajmują się rynkiem informacji i odwrotnie: naukowcy dopracowują to, czego rynek potrzebuje.

DGI wspiera rozwój rynku informacji poprzez:

  • dbanie o sprawną wymianę informacji między klientem i wykonawcą usług informacyjnych,
  • kreowania i promowanie pozytywnego wizerunku pracowników informacji,
  • interpretowanie przepisów prawnych dla potrzeb rynku informacji,
  • ustalanie polityki informacyjnej DGI,
  • organizację konferencji i szkoleń dla członków DGI,
  • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami z rynku informacji.

Na wspólnych spotkaniach członkowie DGI wymieniają się doświadczeniem, publikują teksty w pismach branżowych pismach, ustalają metody rzetelnej i szybkiej obsługi informacyjnej.

Działalność DGI to przede wszystkim stała wymiana informacji między poszczególnymi instytucjami i firmami z branży. Dzięki tej współpracy najbardziej specjalistyczne zlecenia trafiają do właściwej firmy, przez co klient otrzymuje usługę na najwyższym poziomie.

Ludzie związani z rynkiem informacji w Niemczech stale obserwują zmieniające się potrzeby w zakresie zarządzania informacją i dokumentacją. Rozwój technologiczny dostarcza nowe narzędzia i usługi,a tym samym wywiera wpływ na umiejętności i kompetencje pracowników informacji. Monitoring rynku umożliwia szybką reakcję, pomaga znaleźć najlepsze metody pracy oraz na bieżąco określa system kształcenia pracowników informacji.

Zrzeszone w DGI osoby, instytucje i firmy spotykają się raz w roku podczas zjazdu. W skład zarządu wchodzą pracownicy naukowi niemieckich uczelni wyższych oraz przedstawiciele firm z rynku informacji.

Źródło: DGI

 

You may also like