Narzędzie pozwalające ustalić, kto jest posiadaczem praw autorskich do książki

by Aneta Januszko-Szakiel
0 komentarz

Wersje elektroniczne książek krążą w Internecie bez ograniczeń i bez wykazu autorów i wydawców. W tej sytuacji łatwo naruszyć prawa autorskie majątkowe i osobiste. Aby ograniczyć proceder naruszania prawa, powstał system Arrow Plus, który umożliwia instytucjom i użytkownikom prywatnym ustalić właścicieli praw do dzieł.

Wiele książek dostępnych w Internecie nie zawiera informacji, kto jest autorem lub wydawcą pozycji.  Coraz łatwiej zatem naruszyć prawa  autorskie osobiste i majątkowe. Aby zmienić tę niekorzystną dla autorów i wydawców sytuację, powstał system Arrow Plus (European Registries of Rights Information and Orphan Works), który służy do wyszukiwania posiadaczy praw.

Ułatwienie dostępu do informacji o posiadaczach praw ma gwarantować poszanowanie praw twórców i wydawców dzieł chronionych prawem autorskim. System towarzyszy programowi masowej digitalizacji książek i jest związany z projektem Europejskiej Biblioteki Cyfrowej Europeany.

Czego dowiemy się o książce z pomocą systemu Arrow Plus?

Kto jest posiadaczem praw autorskich osobistych i majątkowych – Arrow Plus służy przede wszystkim do wyszukiwania posiadaczy praw autorskich
Jaki jest status prawny książki, czyli jakie są zasady udostępniania książek i gdzie można uzyskać zezwolenia na ich wykorzystanie
Arrow Plus prowadzi rejestr dzieł osieroconych. Rejestr dzieł osieroconych obejmuje książki, do których prawdopodobnie nie wygasły autorskie prawa majątkowe i jednocześnie nie ma możliwości dotarcia do właścicieli tych praw. Do Arrow Plus mogą zgłaszać się posiadacze praw, aby powiadomić o swoich uprawnieniach.

Arrow Plus zawiera też bazę kandydatów na dzieła osierocone. Baza zawiera prace, co do których posiadacze praw nie są znani bazie Arrow.  Tytuły „kandydatów na dzieła osierocone” są przechowywane w infrastrukturze „Arrow-ROW” (Registry of Orphan Works).

Arrow Plus to również platforma wymiany informacji o materiałach zawartych w różnych bazach, takich jak katalogi biblioteczne, źródła bibliograficzne itp.

W Polsce projekt Arrow Plus koordynuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców (SAiW) „Polska Książka”. SAiW „Polska Książka”  jest też jedynym w Polsce oficjalnym partnerem projektu.  Zadaniem SAiW „Polska Książka” jest tworzenie warunków dla funkcjonowania Arrow Plus dla utworów wydanych w Polsce.

System Arrow działa obecnie w 9 państwach; w kolejnych 7 znajduje się w zaawansowanej fazie zdrożenia.

Projekt Arrow Plus realizują przede wszystkim biblioteki narodowe, krajowe organizacje zbiorowego zarządzania oraz IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), wydawcy oraz europejskie stowarzyszenia i organizacje krajowe, które reprezentują autorów.

Na podstawie: http://www.arrow-net.eu/

 

You may also like