Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy – 19-22 maja 2014 Kraków

by Autor Gościnny
0 komentarz

Konferencja Knowledge Organization (ISKO), czyli Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedz, w roku 2014 roku odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Konferencje ISKO poświęcone są organizacji wiedzy i odbywają się cyklicznie co dwa lata w różnych krajach. Polska konferencję organizuje po raz pierwszy.

Celem konferencji jest wytyczenie kierunków badań i rozwoju dyscypliny nauki zwanej organizacją wiedzy. Konferencja jest okazją do zaprezentowania dorobku w tej dziedzinie oraz inspiruje nowe przedsięwzięcia. Tematem XIII Konferencji ISKO będzie Organizacja wiedzy w XXI wieku: od historycznych wzorców ku przyszłości.

Organizatorzy przewidują, że w tegorocznej edycji weźmie udział 120-150 wybitnych przedstawicieli nauki z całego świata. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. prof. Michael Buckland, prof. Birger Hjørland, prof. Dagobert Soergel oraz prof. Mieczysław Muraszkiewicz.

Tematyka konferencji:

 • Epistemologia organizacji wiedzy.
 • Organizacja informacji i wiedzy w e-społeczeństwie.
 • Reprezentacja wiedzy.
 • Aspekty tworzenia i zarządzania w organizacji wiedzy (z akcentem na organizację wiedzy).
 • Klasyfikacje, taksonomie i kategoryzacje wiedzy.
 • Tezaurusy, sieci semantyczne i ontologie.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby systemów inteligentnych.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby systemów decyzyjnych.
 • Organizacja wiedzy na potrzeby odkrywania wiedzy w bazach danych.
 • Modelowanie w sieciach semantycznych. Organizacja danych sieciowych.
 • Indeksowanie i wyszukiwanie informacji w środowisku multimedialnym.
 • Organizacja informacji nieustrukturyzowanej.
 • Multimedia w organizacji wiedzy.
 • Indeksowanie w sieci i indeksowanie społeczne.
 • Organizacja wiedzy a potrzeby użytkowników.
 • Automatyczne indeksowanie i kategoryzacja.
 • Historia organizacji wiedzy i ISKO.
 • Organizacja wiedzy w przyszłości.

miejsce: Kraków

termin: 19-22 maja 2014

Organizatorzy konferencji:

Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy;
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Jagiellońskiego

Więcej informacji na stronie: http://www.isko2014.confer.uj.edu.pl/

 

You may also like