Konkurs Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego

by Autor Gościnny
0 komentarz

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) ogłosił konkurs na realizację projektów i inicjatyw, które służą rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, w którym każdy będzie mógł tworzyć informacje, udostępniać je oraz wykorzystywać.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) został zainicjowany w roku 2003 w Genewie w celu sformułowania planów zakończenia „cyfrowego podziału” świata i stworzenia podstaw dla budowy technologii informacyjnych i komunikacyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Inicjatorzy Szczytu postanowili uczynić Internet dostępnym dla każdego na Ziemi. Celem Szczytu jest osiągniecie wspólnej wizji umożliwiającej stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, w której każdy będzie mógł tworzyć informacje, udostępniać je oraz wykorzystywać.

Konkurs ogłoszony przez Szczyt ma służyć rozwojowi społeczeństwa informacyjnegoobejmuje 18 kategorii, które odzwierciedlają założenia przedstawione w Genewie w 2003 roku działania (2003 WSIS Geneva Action Plan). Konkurs został ogłoszony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich, w tym dla podmiotów reprezentujących administrację, sektor prywatny, organizacje międzynarodowe i regionalne, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, instytucje naukowe. Każdy podmiot jest uprawniony do zgłoszenia jednej kandydatury w określonej kategorii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2014 roku podczas spotkania WSIS+10 High Level Event, czyli Wysokiego Szczebla Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego.

You may also like