Informacja bez barier. Czym jest dostępność?

by Rynek Informacji
0 komentarz
patroni konferencji naukowej Informacja bez barier

Czym jest dostępność

Dostępność to dostosowywanie elementów i treści na stronie, tak aby mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami m.in. ruchu, słuchu czy wzroku. 

Dostępność informacji to nie to samo co otwarte źródła informacji (OSINT). Open Source Intelligence to wykorzystywanie publicznie dostępnych informacji. Dostępność to działania mające na celu sprawienie, by każdy miał do nich równy dostęp niezależnie od stanu zdrowia.

Po co nam dostępność


7 milionów i 689 tysięcy — tyle osób kwalifikuje się jako posiadające mniejszą lub większą niepełnosprawność. Jest to prawie co piąta osoba mieszkająca w Polsce! Dane za 2014 rok.

Wyobraź sobie, że co 5 klient:

 • wybiera stronę konkurencji, bo nie może poruszać się po twojej,
 • opuszcza twój sklep, bo nie może znaleźć produktu który sprzedajesz,
 • omija twój sklep, bo nie może wejść po schodach,
 • pomija twoje filmy, bo nie słyszy, co na nich jest,
 • pomija twoje zdjęcia, bo ich nie widzi,
 • itp.

Zaniedbywanie dostępności strony to wykluczanie dużej grupy osób z udziału w treściach, ale też czasami w życiu publicznym. Dlatego tak ważne jest dbanie o dostępność cyfrową. Obecnie reguluje to m.in. Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

To właśnie dzięki tej ustawie na stronach m.in. urzędów pojawiły się deklaracje dostępności, opcje zwiększania kontrastu czy powiększenia czcionki. Sama ustawa jednak związana jest z tzw. WCAG.

WCAG — Web Content Accessibility Guidelines

To zbiór wytycznych dotyczących stron internetowych. Jego głównym celem jest wprowadzenie zasad oraz reguł tworzenia stron internetowych, z myślą o osobach z różnymi niepełnosprawnościami. 

Reguły zostały podzielone na 4 typy:

 1. Postrzegalność — przedstawiaj użytkownikom informacje i komponenty interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów.
 2. Funkcjonalność — zapewnij, aby komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja były możliwe do użycia.
 3. Zrozumiałość — zadbaj o to, aby informacje i obsługa interfejsu były zrozumiałe.
 4. Solidność — twórz treści solidnie, aby mogły być skutecznie rozumiane przez różne programy użytkownika, w tym narzędzia wspomagające.

Te 4 kategorie kryją w sobie wiele wytycznych które mają jeden cel — zagwarantować każdemu dostęp do treści w internecie. Przez treść rozumiemy nie tylko wpisy na blogach czy filmy, ale też strony urzędów i aplikacje.

Dotyczy to między innymi:

 • kontrastów barw na stronie,
 • opisów tego co zawiera zdjęcie,
 • tekstowych transkrypcji materiałów audio i wideo,
 • struktury treści na stronie, 
 • opisów elementów na stronie,
 • obsługi strony za pomocą samej tylko klawiatury,
 • prostego języka używanego na stronie i unikanie trudnych słów,
 • rozwijania skrótów których użytkownik może nie znać,
 • wielu innych elementów strony które zostały opisane na stronie WCAG 2.1.

III Studencka Konferencja Naukowa Architektury Informacji: Informacja bez barier

Jak widzimy, dostępność staje się standardem, wprowadzanym w kolejnych miejscach i stronach internetowych. 

W związku z tym, Koło Naukowe Architektury Informacji zaprasza na III SKNAI: Informacja bez barier. 

Celem konferencji, której jesteśmy partnerem, jest rozwijanie świadomości, dotyczącej tworzenia informacji dostępnej dla wszystkich.

Konferencja odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams, już 15 czerwca. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Alttitle: Baner III Studenckiej konferencji naukowej architektury informacji: Informacja bez barier. Na zdjęciu logotypy patronów: Nauka UMCS, Wydział Filologiczny UMCS, logotyp KNAI UMCS, Lubelska Wyżyny IT i Lublin Miasto Inspiracji, Rynek Informacj
Podpis: Rynek Informacji obejmuje patronat nad wydarzeniem

Serdecznie zapraszamy!

You may also like