Nowy model wyszukiwania według Google

by Luiza Rach
0 komentarz

Multitask Unified Model, czyli w skrócie MUM to jeden z nowszych projektów Google zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji I/O 2021 w maju bieżącego roku.  

Ten oparty na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym model miałby w przyszłości stać się podstawą zdobywania informacji i uzyskiwania odpowiedzi na pytania w najbardziej popularnej wyszukiwarce na świecie. MUM, w odróżnieniu od BERTa, nazwany jest modelem, ponieważ składa się na niego wiele algorytmów i systemów działających wspólnie. 

 

Szerszy dostęp do informacji 

Nowy model trenowany jest jednocześnie w 75 językach, co ma pozwolić na lepsze zrozumienie przez niego świata i gromadzonej wiedzy. Wielojęzyczność ma pomóc mu w tłumaczeniu i dostarczaniu odpowiedzi z różnych źródeł, nawet takich, które zostały napisane w innym języku niż zapytanie w wyszukiwarce. Dzięki temu użytkownik otrzyma odpowiedzi ze stron, które do tej pory pozostałyby poza jego zasięgiem. 

Podkreślona jest również multimodalność MUM, czyli możliwość wyszukiwania za pomocą wielu typów mediów jednocześnie. Jeżeli kwerenda zawiera pytanie w formie tekstowej i połączone z nim zdjęcie, MUM ma zrozumieć to połączenie i w rezultacie dać użytkownikowi relewantną odpowiedź. Natomiast docelowo obsługiwać ma również formaty wideo i audio. Według Google, MUM ma być 1000 razy bardziej wydajny niż wprowadzony w 2019 roku algorytm BERT. 

 

Koniec ze sztucznym językiem wyszukiwawczym? 

Największym atutem Multitask Unified Model ma być jego umiejętność radzenia sobie ze złożonymi zapytaniami w języku naturalnym, które do tej pory wymagałyby kilku osobnych kwerend. Co prawda wyszukiwarka coraz lepiej radzi sobie z poleceniami napisanymi zwykłym językiem, jednak nie ma mowy o odpowiadaniu na wieloaspektowe pytania. MUM ma to zmienić. Algorytm wyszukiwawczy był trenowany w celu zrozumienia bardziej skomplikowanych zapytań, prawdopodobnie na podstawie badań obejmujących sekwencyjne zachowania użytkowników szukających informacji, między innymi w usłudze Gmail. Wskazują na to teksty naukowe badaczy z Google, którzy zaprezentowali artykuł na ten temat podczas konferencji KDD2020. Celem tego rozwiązania jest umożliwienie użytkownikowi dotarcia do potrzebnej informacji szybciej, z użyciem mniejszej ilości wyszukiwań. 

W związku z wykorzystaniem uczenia maszynowego i AI do szkolenia MUM, Google przyznaje, że stara się zwrócić szczególną uwagę na unikanie stronniczości i uprzedzeń, które okazały się dużym problemem w innych projektach. Ponadto, firma ma wykorzystać wyniki dotychczasowych badań aby zredukować ślad węglowy trenowania nowego modelu. 

Na ten moment nie ma informacji, kiedy MUM stanie się podstawą wyszukiwania. Pandu Nayak, wiceprezes zajmujący się jakością wyszukiwania, zapowiada, że aktualizacje produktów i usług Google oparte o nowy model wprowadzane będą stopniowo na przestrzeni kolejnych miesięcy i lat. 

 

Źródła: 

Montti R., Research Papers May Show What Google MUM Is, 20.05.2021, https://www.searchenginejournal.com/what-is-google-mum/407844/  

Nayak P., MUM: A new AI milestone for understanding information, 18.05.2021, https://blog.google/products/search/introducing-mum/ 

You may also like