Handel międzynarodowy – rzetelne dane w jednym miejscu

by Małgorzata Drobny
0 komentarz

Statystyki – handel zagraniczny

Handel międzynarodowy cieszy się sporym zainteresowaniem. Dzięki Trade Map, użytkownicy zyskują dostęp do jednej z największych baz gromadzącej statystyki dotyczące kupna i sprzedaży między państwami. Zawiera ona dane o wymianie produktów i usług na światową skalę.

Dostęp do informacji o aktualnie trwającej współpracy handlowej między państwami, umożliwia nam sprawdzenie, które ze sobą bliżej współpracują, które rywalizują i na jakim obszarze. Możemy określić potencjalnie nowe rynki zbytu dla wybranych produktów i usług. Możliwe jest także wyszukiwanie alternatywnych dostawców, ewentualnych monopolistów lub sprawdzenie, o które kraje można starać się poszerzyć eksport swojego produktu. Baza informuje również, jakie bariery taryfowe są obecne na poszczególnych rynkach.

Funkcjonalności strony – handel międzynarodowy i wyszukiwanie danych

Na stronie udostępniono narzędzie wyszukiwawcze z opcją prostą i zaawansowaną. Wyszukiwanie proste opiera się o kryterium produktu lub usługi w rozróżnieniu na import lub eksport w wybranym państwie lub na wybranym obszarze geograficznym. Już w trakcie wpisywania poszukiwanego obiektu, wyświetlają się podpowiedzi w podziale na grupy i podgrupy. Produkty są podzielone na 99 głównych kategorii oraz liczne podkategorie, natomiast usługi na 12 kategorii głównych i mniejsze podkategorie. Każda z kategorii i węższych podkategorii produktów i usług sygnowana jest indywidualnym kodem. Jest on zależny od stopnia szczegółowości, do którego został przypisany produkt czy usługa.

handel międzynarodowy

Z kolei wyszukiwanie zaawansowane opiera się o słowa kluczowe. Ułatwia to wybór odpowiedniej kategorii produktu lub usługi, czy też o poziom taryf w wybranym państwie. Wykorzystując tę opcję, można również przeglądać hierarchiczny podział produktów i usług, wybierając odpowiedni wskaźnik.

Dostęp do zawartości – handel międzynarodowy

Szczegółowość wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w bazie, zależna jest od uzyskanego dostępu. W wolnym dostępie, bez rejestracji dostępne są wyłącznie dane roczne dla dokładnie 1.200 produktów oraz część wskaźników dla wymiany usług.  Rejestracja w bazie i założenie darmowego konta odblokowuje dostęp do rocznych danych dla ponad 10.000 produktów, pozycji taryfowych, a także miesięcznych i kwartalnych danych dla produktów i usług dostępnych w handlu międzynarodowym. Natomiast wykupienie subskrypcji, zapewnia dostęp do kompletnych danych o produktach i usługach oraz do informacji o firmach. Dane te, pochodzą z 133 państw. Zawierają: nazwy firm, pochodzenie, listy produktów, liczby pracowników, roczne obroty, informacje kontaktowe oczy adres www.

Wyniki wyszukiwań wyświetlają się w widoku tabeli, mapy lub grafiki, którą można eksportować i zapisać. Co ważne, na każdym etapie przeglądania zawartości bazy, możliwa jest zmiana wskaźników i dostosowanie widoku do bieżących potrzeb.

handel międzynarodowy

Dane wykorzystywane do generowania zestawień rocznych zapewnia UN COMTRADE  – największa światowa baza prowadzona przez United Statistics Division. Miesięczne i kwartalne informacje udostępnia International Trade Centre, a pochodzą one z państwowych i regionalnych baz danych.

You may also like