Globalna baza danych łączy dostawców energii odnawialnej z biznesem

by Autor Gościnny
0 komentarz

Światowa Organizacja Bioenergii na międzynarodowej konferencji COP21 w Paryżu w ubiegłym roku zaprezentowała nową bazę danych, stworzoną w celu ułatwienia kontaktu producentów biomasy i bioenergii z przedsiębiorstwami.

Nowa platforma ma służyć dostawcom odnawialnej energii w odnalezieniu sprzedawców z całego świata. Baza ma zawierać pełną listę firm wytwarzających np. biomasę czy już energię odnawialną. Założeniem jest również połączenie transferu wiedzy i technologii pomiędzy klientami szukającymi produktu a firmami które są zainteresowane sprzedażą.

Baza wypełnia lukę dla tego typu źródeł informacji, biorąc pod uwagę zwiększający się sektor produkcji i zapotrzebowania na biomasę. Dane, które tam trafiają są szczegółowo weryfikowane. Prace nad katalogiem dopiero się zaczynają i na dzień dzisiejszy zawiera tylko 24 firmy z całego świata, posegregowane według typu oferowanego produktu lub odpadu, a następnie sklasyfikowane geograficznie. Po wybraniu firmy wyświetla się pełna informacja zawierająca: misję, opis działalności, strona domowa, adres siedziby, adres mailowy i numer kontaktowy oraz opis dostępnych materiałów.

Światowa Organizacja Bioenergii planuje poszerzać zawartość bazy, co mają wspomóc konferencje nt. odnawialnej energii organizowane na poziomie krajowym. Możliwe jest także samodzielne zarejestrowanie się w bazie jako dostawca biomasy poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizacji.

Baza jest ogólnodostępna na stronie internetowej Światowej Organizacji Bioenergii  w zakładce Bioenergy directory.

Autor: Małgorzata Drobny

You may also like