Badania naukowe a archiwizacja

by Autor Gościnny
0 komentarz

Czy treści archiwalne mają wpływ na dzisiejsze badania i dlaczego jest to tak ważne w erze cyfrowej?

Niektórzy definiują treści archiwalne jako artefakty z przeszłości. Mają one wiele form, są to dokumenty, fotografie, nagrania, wszystko, co stanowiło kiedyś o odkryciach i ich kontekście w badaniach. Często zdarza się, że wiarygodne źródło informacji o wcześniejszych badaniach,  które mogą stanowić wkład do obecnie prowadzonych badań, pozostają niewykorzystane.

Archiwalne zapisy badań stanowią wsparcie dla tych prowadzonych obecnie, ponieważ są podstawą wiedzy dla naukowców. Wraz z postępem technologicznym, dawne badania można przeformułować, zwłaszcza w kontekście wiedzy globalnej. Co więcej, różni naukowcy mogą interpretować te informacje na różne sposoby. Archiwa pozwalają więc na dyskusję i krytykę wcześniejszych dokumentów i mogą mieć wpływ na obecne badania.

Materiały archiwalne pozwalają na łatwiejsze śledzenie odkryć w czasie. Dzięki temu naukowcy mają możliwość odtworzenia tego, w jaki sposób dokonywane były pewne odkrycia. Dzięki dostępowi do wyników wcześniejszych badań można zatem utrzymać ciągłość wiedzy i zabezpieczyć wiedzę akademicką dla przyszłych pokoleń.

Rola bibliotekarza i archiwum

Rolą bibliotekarza jest zapewnienie dostępu do treści przechowywanych w bibliotece. Wyjątkowo ważne jest, by bibliotekarz reagował na potrzeby czytelników, identyfikował, jakie źródła informacji będą dla nich relewantne oraz zapewniał dostęp do takich publikacji.  Wydawcy dzięki współpracy z bibliotekarzami są natomiast w stanie zrozumieć potrzeby swoich użytkowników.

Najstarsze pismo naukowe

Archiwa „Taylor & Francis Online Journal” pozwalają bibliotekarzom na poszerzenie treści oferowanych w ich bibliotekach, a naukowcom na dostęp do badań z kilku wieków wstecz. „Philosophical Magazine”, czyli najstarsze komercyjnie wydawane czasopismopismo naukowe, dostępne jest tu od pierwszego numeru, wydanego w 1798 roku.

Bez wątpienia warto przechowywać wczesne dzieła, w tym materiały napisane min. Przez Faradaya, Joulea i Bohra. Cyfryzacja „Philosophical Magazine” wciąż trwa. Pozwala to fizykom na badanie historii swojej dziedziny, a w konsekwencji także na poszerzenie obecnego stanu wiedzy.

Zasoby cyfrowe

Digitalizacja materiałów dla archiwum Routledge South Asia, które zawiera czasopisma naukowe, raporty badawcze oraz rzadkie książki wydane na subkontynencie Indyjskim to nieocenione źródło informacji da badaczy historii i kultury Południowej Azji. Profesor Brian Stoddart, były Wice-Kanclerz Uniwersytetu La Trobe w Australii, stwierdza: „Wraz z wejściem badań i nauczania w erę cyfrową, mogliśmy rozpocząć cyfryzację Routledge South Asia, co stanowi olbrzymi krok w zakresie badań nad tym regionem. Jest to szczególnie ważne w kontekście tego zbiory subkontynentu przechowywane będą w bezpieczny sposób.”

Treści archiwalne pozwalają naukowcom drążyć w historycznej wiedzy i raz po raz aktualizować obecny stan wiedzy. Nieważne, jak pieczołowicie zostały zabezpieczone oryginały, digitalizacja przyczynia się do zwiększenia ich zasięgu. Badacze nie muszą już przyjeżdżać do archiwum, by je przeglądać. Mogą więc szybciej, łatwiej i bardziej dogłębnie prowadzić swoje badania z dowolnego miejsca na Ziemi.

Jak efektywna archiwizacja wpłynie na przyszłe badania?

Artefakty z przeszłości muszą być przechowywane, tak by można było utrzymać transparentność i rzeczowość badań. Bez odpowiedniej archiwizacji niemożliwe będzie utrzymanie bogactwa naukowego, jakiego jesteśmy świadkami obecnie. Stanowi ona zatem nie tylko sposób na przechowywanie dawnych prac badawczych, ale ma również wpływ na obecny rozwój naukowo-badawczy.

Autor: Jan Lisowski

 

You may also like