Wycena firmy typu start-up: jak zrobić to dobrze?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
Wycena firmy typu start-up: jak zrobić to dobrze

Start-up to przedsiębiorstwo, które na pewnym etapie jest z reguły sprzedawana, co wymaga przeprowadzenia wyceny firmy. Jak zrobić to dobrze? Jakie metody wyceny firmy sprawdzają się w tej sytuacji najlepiej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.


Wycena firmy – ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw

Wycena firmy to proces, który ma na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa oraz wyrażenia jej w jednostkach pieniężnych. Co ważne, polskie prawo nie reguluje konkretnie tego, w jaki sposób ma ona zostać przeprowadzona oraz tego, kto może podjąć się tego zadania. W celu uzyskania wiarygodnej wyceny warto zlecić ją jednak pomiotowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego typu usługach, które są dostępne pod hasłem: wycena firmy – rzeczoznawcy.net.pl. W efekcie wycena będzie spełniała odpowiednie standardy oraz zgodna z prawnymi rekomendacjami wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), które są znane jako Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.

Wycena firmy - ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa typu start-up – jak zrobić to dobrze?

Na czym polega wycena firmy typu start-up? Otóż, istotne w tym przypadku jest przede wszystkim to, że proces wyceny firmy różni się w tym przypadku od szacowania wartości innych przedsiębiorstw, których przykładem mogą być spółki giełdowe. Jest to efektem specyfiki przedmiotu wyceny, który w większości przypadków nie generuje jeszcze odpowiednich dochodów oraz nie posiada dużych aktywów. W przypadku sprzedaży firmy istotny staje się zatem jej potencjał, na podstawie którego należy określić wartość przedmiotu wyceny.

Czynniki wpływające na wycenę firmy typu start-up

Chcąc prawidłowo wycenić firmę typu start-up należy dobrać odpowiednią metodę wyceny. Istotne w tym przypadku jest także to, że wartość rynkowa przedsiębiorstwa uzależniona jest w tym przypadku przede wszystkim od:

  • fazy jego rozwoju, ponieważ wyróżnić można fazę zalążkową, koncepcyjną, wczesnego wzrostu, ekspansji oraz stabilizacji;
  • kształtowania się modelu biznesu, czyli sposobu działania firmy oraz generowania przez nią wartości dla otoczenia rynkowego;
  • otoczenia rynkowego, ponieważ badanie powinno uwzględniać między innymi perspektywy rozwoju rynku, branży, poziom konkurencji, czy możliwości pojawienia się potencjalnych podmiotów o podobnym profilu działalności.
Czynniki wpływające na wycenę firmy typu start-up

Metody wyceny przedsiębiorstw

Z uwagi na fakt, że wycena przedsiębiorstw typu start-up wygląda w rzeczywistości inaczej niż wycena normalnej firmy istotny staje się odpowiedni dobór metod wyceny. Nie sprawdzi się w tym przypadku raczej podejście majątkowe, czyli metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej oraz metoda wartości odtworzeniowej, co wynika z faktu, że firmy typu start-up to przedsiębiorstwa, które nie posiadają z reguły zbyt dużych aktywów. Bazują bowiem na innowacyjności oraz potencjale, co sprawia, że w pewnym momencie ich rozwoju wycenę można przeprowadzić w podejściu dochodowym. Przykładem może być metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Sprawdzić mogą się również metody porównawcze, które zakładają porównanie start-upu z innym podmiotem o podobnej wielkości działającym w danej branży. W procesie wyceny sprawdzają się również metody mieszane, które zakładają zastosowanie różnych sposobów określających wartość firmy.

Podsumowując należy stwierdzić, że chcąc określić wartość firmy typu start-up należy wiedzieć, że jest ona kształtowana inaczej niż w przypadku zwykłych przedsiębiorstw. Kalkulacji wartości firmy należ dokonać przy uwzględnieniu odpowiednich metod, a realizacji tego zadania może podjąć się Kancelaria SIPEX.

Artykuł sponsorowany

You may also like