Narzędzia Google wspirające wyszukiwanie i przetwarzanie informacji

by Patrycja Hrabiec Hojda
0 komentarz

Wyszukiwanie informacji w Internecie i Google stały się synonimami, nie ulega wątpliwości, że oferta Google to wiele więcej niż tylko główna wyszukiwarka. W swą misję Google wpisało uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Ambitny cel jest realizowany za pośrednictwem szeregu oferowanych przez Google narzędzi. 

Poznajcie narzędzia wspierające wyszukiwanie i przetwarzanie informacji:

narzędzia google

Google Scholar

To darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa służącą do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Google Scholar zawiera w swej bazie głównie dostępne online artykuły naukowe udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa.

Google Books

Wyszukiwarka książek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie. Niektóre książki znajdujące się w serwisie można przeczytać w całości, do większości jednak jest dostępny jedynie podgląd strony tytułowej i spisu treści; są też takie, do których w ogóle nie ma wglądu.

Google News

To internetowy agregator wiadomości z serwisów informacyjnych. Google News prezentuje nagłówki z ponad 50 000 źródeł wiadomości z całego świata. Artykuły są podzielone na grupy tematyczne i wyświetlane zgodnie z zainteresowaniami czytelnika. Zawiera archiwum sięgające ponad 200 lat, dostępne z zaawansowanych opcji wyszukiwania.

Google Fusion Table

Serwis umożliwiający prezentację dużej ilości danych na mapach Googla oraz dzielenie się nimi z innymi użytkownikami. Serwis udostępnia także narzędzie do selekcji danych i formułowania zapytań. Dane mogą być wyświetlane w formie tabeli, na mapie (markery, kartogramy) oraz w formie wykresów. Narzędzie umożliwia dokonywanie obliczeń i analiz.

PublicData

Narzędzie pozwalające na analizę publicznie dostępnych zbiorów danych z OECD, Banku Światowego, Eurostatu itp. Narzędzie pozwala użytkownikom wyświetlać, filtrować i analizować dane statystyczne, dotyczące np. bezrobocia, emisji gazów cieplarnianych, bądź liczby bankomatów w przeliczeniu na 100.000 osób dorosłych.

Google Trends

Serwis udostępniający listę najpopularniejszych wyszukiwań w Google. Usługa podaje informacje na temat ilości, pochodzenia, zależności od czasu i głównych regionów zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google. Pozwala m.in. na porównanie częstości różnych zapytań na wykresie. Ranking można sortować według języka i państwa, z którego zapytania pochodzą.

Think Insights Google

Źródło spostrzeżeń, trendów i badań z zakresu marketingu cyfrowego. Może dostarczać inspiracji dla prowadzenia biznesu, poznawania klientów i ich potrzeb, badania skuteczności reklamy internetowej, siłę potencjalnego rynku zbytu, etc. Think Insights Google wykorzystuje do swoich analiz dane statystyczne i demograficzne.

Wyszukiwanie informacji prawdopodobnie pozostanie głównym celem Google. Niektóre z wymienionych powyżej usług i narzędzi mogą zniknąć, jeśli pozostaną nieznane i niewykorzystane. Google monitoruje popularność swoich usług; tylko te popularne są rozwijane i udoskonalane. Z pewnością Google będzie wprowadzać do oferty kolejne produkty.

Na podstawie: Arthur Weiss: The unknown Google

You may also like