Disaster Recovery – na czym polega i co zabezpiecza?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
disaster-recovery-na-czym-polega

Wraz z rosnącą zależnością od technologii cyfrowych zachodzi potrzeba wdrożenia skutecznych procedur ochronnych, które mają na celu zapobiec utracie danych i zminimalizować straty wynikające z nagłych katastrof, które przerywają działanie przedsiębiorstwa czy organizacji. Odpowiedzią jest tutaj Disaster Recovery. Na czym dokładnie polega ta procedura i dlaczego warto ją wprowadzić we własnej firmie czy instytucji? Już wszystko wyjaśniamy!

Bezpieczeństwo danych a nieprzewidziane zdarzenia

Nagłe katastrofy to coś, co może wydarzyć się zawsze. Mogą być zarówno naturalne, takie jak huragany, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi czy katastrofy budowlane, jak i wirtualne spowodowane błędem ludzkim, awarią sprzętu lub atakiem cybernetycznym. Niezależnie od tego, jaki mają charakter, stanowią one zagrożenie dla ciągłości zachowania procesów operacyjnych i mogą spowodować nieodwracalną utratę danych. W celu zapobieganiu takim skutkom stworzone zostały procedury Disaster Recovery. Czym one dokładnie są? Jak w praktyce wygląda organizacja takiego procesu i jego wdrożenie?

Disaster Recovery – przywracanie działania systemów

Zadaniem Disaster Recovery jest sprawne i jak najszybsze przywrócenie systemów informatycznych firmy do prawidłowego funkcjonowania po wystąpieniu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, takich jak awarie czy katastrofy. Jest to zatem zbiór procedur postępowania w przypadku wystąpienia określonych zagrożeń.

Przy czym każda firma jest inna i w zakresie swojego funkcjonowania korzysta z różnych rozwiązań. Również jej lokalizacja ma swoje specyficzne uwarunkowania. Wszystkie te aspekty powodują, że procedury przywracania systemów są ustalane indywidualnie, czyli tak, aby były w pełni dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego otoczeniu. Tym samym podstawą Disaster Recovery jest stworzenie planu awaryjnego opartego na wnikliwej analizie ryzyka.

Planowanie i wdrożenie Disaster Recovery

Podstawą skuteczności procesu Disaster Recovery jest stworzenie precyzyjnych procedur. W tym celu opracowywany jest szczegółowy plan Disaster Recovery. Co się na niego składa?

Elementy planu Disaster Recovery:

 • Wstęp – opis celu i zakresu planu, definicja katastrofy i kryteria jej wywołania.
 • Ocena ryzyka i analiza wpływu na działalność – analiza, która identyfikuje najbardziej krytyczne systemy i procesy biznesowe oraz potencjalne skutki ich przestojów.
 • Priorytety odzyskiwania – kolejność, w jakiej krytyczne systemy i funkcje powinny być przywrócone po katastrofie.
 • Strategie odzyskiwania – sposoby reagowania na różne scenariusze katastrof, takie jak awarie sprzętu, utrata danych, katastrofy naturalne itp.
 • Lokalizacje awaryjne – informacje o alternatywnych lokalizacjach, które mogą być wykorzystywane, jeśli główne miejsce działalności jest niedostępne.
 • Procedury odzyskiwania – opisanie krok po kroku czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia systemów i danych.
 • Lista kontaktów – lista ważnych kontaktów, w tym pracowników, dostawców, klientów i innych stron zainteresowanych, wraz z ich danymi kontaktowymi.
 • Komunikacja – procedury informowania pracowników, klientów i innych stron zainteresowanych o zakłóceniu i postępach w odzyskiwaniu.
 • Testowanie i przeglądanie ustalonych procedur – plan regularnego testowania i aktualizacji procedur Disaster Recovery tak, aby zapewnić ich aktualność i skuteczność.
 • Lista zasobów – wykaz sprzętu, oprogramowania, licencji, kopii zapasowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji planu odzyskiwania.
 • Protokoły bezpieczeństwa – wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas katastrofy, takie jak procedury ewakuacji, pierwsza pomoc itp.
 • Dziennik i dokumentacja – system śledzenia i dokumentowania działań podjętych w trakcie i po katastrofie.

Tak skonstruowany plan zostaje następnie wdrożony w przedsiębiorstwie. Polega to przede wszystkim na zastosowaniu opracowanych rozwiązań, zakupie sprzętu i wykorzystaniu technologii zabezpieczających, a także przeszkoleniu pracowników.

Dlaczego warto opracować plan i wdrożyć Disaster Recovery?

Żyjąc w czasach, w których zgromadzone dane i wykorzystywane systemy informatyczne są jedną z największych wartości biznesowych, a ciągłość procesów stanowi bardzo często o być albo nie być przedsiębiorstwa, przywracanie systemu do pełnego działania po nagłych awariach czy katastrofach jest elementem kluczowym. Dzięki temu w razie wystąpienia zagrożenia firma może nie tylko zachować wszystkie dane, ale także jest w stanie utrzymać ciągłość procesów biznesowych (lub błyskawicznie je przywrócić), nie ryzykując tym samym utraty zaufania klientów czy strat finansowych wynikających z długich przestojów w realizacji usług czy produkcji lub sprzedaży towarów.

Artykuł sponsorowany

You may also like