Bezpieczny Kredyt 2% – jak wygląda w praktyce?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
Bezpieczny Kredyt 2%

Program mieszkaniowy Bezpieczny Kredyt 2% to odpowiedź rządu na rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków. Obecnie wniosek o Kredyt 2% można składać w placówkach 9 banków biorących udział w programie. Program od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem, a liczba składanych wniosków stale rośnie. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca działania programu klienci złożyli 24 262 wnioski kredytowe. Podpisano także 1192 umowy, których łączna kwota wyniosła 409,4 mln zł.

Bezpieczny Kredyt 2% na czym polega?

Celem programu mieszkaniowego Bezpieczny Kredyt 2% jest zwiększenie szans Polek i Polaków na posiadanie własnego lokum poprzez zapewnienie dostępu do kredytu mieszkaniowego na dogodnych warunkach . Realizacja tego założenia będzie możliwa dzięki dopłatom rządowym, niskiemu oprocentowaniu i liberalnym zasadom oceny zdolności kredytowej. 

Przez pierwsze dziesięć lat Bezpiecznego Kredytu jego oprocentowanie dla kredytobiorców będzie wynosić 2%, natomiast rząd będzie pokrywał różnicę między oprocentowaniem rynkowym a stawką 2%. Środki będą pochodzić z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do oprocentowania należy również doliczyć marżę banku.

Najważniejsze założenia Programu Bezpieczny Kredyt 2%:

 • Maksymalna wysokość kredytu dla singli wynosi 500 000 zł, a dla małżeństw i osób wychowujących co najmniej jedno dziecko jest to kwota 600 000 zł.
 • Środki pozyskane z kredytu można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, a także na budowę domu i zakup działki.
 • Bezpieczny Kredyt 2% można zaciągnąć tylko na cele mieszkaniowe.
 • Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł.
 • Program Bezpieczny Kredyt 2% można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego.

Warunki przystąpienia do programu:

 • Kredyt mogą zaciągnąć osoby w wieku do 45 roku życia. W przypadku małżeństw, warunek ten musi być spełniony przynajmniej przez jednego z kredytobiorców.
 • Kredytobiorca nie posiada nieruchomości, tj. nie ma ma prawa własności lub prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (wyjątek stanowi prawo własności do nie więcej niż połowy mieszkania lub domu = odziedziczonego przez kredytobiorcę, w którym obecnie on nie zamieszkuje).
 • O Bezpieczny Kredyt mogą starać się single, małżonkowie i osoby żyjące w związku nieformalnym, które są rodzicami co najmniej jednego dziecka.

Bezpieczny Kredyt 2%  – jakie są zasady spłaty?  

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu przez pierwsze 10 lat wynosi tylko 2%, co oznacza znaczne udogonienie dla osób starających się o własne lokum. Pozostałe zasady spłaty są następujące:

 • Oprocentowanie będzie powiększone o marżę banku i ewentualne prowizje.
 • W ciągu pierwszych 10 lat obowiązują raty malejące. Dzięki temu kredytobiorca będzie szybciej spłacał kapitał. 
 • Po 10 latach spłaty oprocentowanie będzie liczone według stawki rynkowej, a raty malejące zastąpią raty równe.

Zalety Programu Bezpieczny Kredyt 2%

Główne zalety kredytu to niskie oprocentowanie przez pierwszych dziesięć lat kredytowania, dzięki czemu comiesięczne koszty kredytu są dużo niższe. Co więcej, niskie oprocentowanie i niskie raty zwiększają zdolność kredytową, a kredyt jest dostępny dla większej liczby osób. Dużą zaletą jest także brak limitów cenowych za metr kradratowy nieruchomości co pozostawia dowolność w wyborze standardu i lokalizacji mieszkania.

Bezpieczny Kredyt przez pierwsze 10 lat spłacamy w ratach malejących, co pozwala na szybszą spłatę kapitału, dzięki czemu w kolejnych latach naliczane odsetki będą mniejsze. Sprawia to, że Kredyt 2% może być nadal korzystny mimo przejścia na oprocentowanie rynkowe.

Wady Programu Bezpieczny Kredyt 2%

Wadą programu jest ograniczona dostępność oferty – z kredytu nie mogą bowiem skorzystać osoby, które kiedykolwiek miały mieszkanie, mają więcej niż 45 lat lub żyją w nieformalnym związku i nie mają dzieci. Możemy też stracić prawo do finansowania, jeżeli w trakcie pierwszych 10 lat spłaty sprzedamy lub wynajmiemy mieszkania z dopłatą rządową. Może to być problematyczne dla osób, które potrzebują większej nieruchomości z powodu powiększenia się rodziny. Mieszkanie nie może też być niezamieszkane przez okres dłuższy niż rok. Ponadto, nadpłata kredytu lub jego wcześniejsza spłata podlega ograniczeniom.

Myślisz o kredycie hipotecznym? Sprawdź jak wskaźniki referencyjne wpływają na wysokość rat: https://bankiwpolsce.pl/dlaczego-i-w-jaki-sposob-nowy-wskaznik-wiron-zastapi-dotychczas-wykorzystywany-wskaznik-wibor

Artykuł sponsorowany

You may also like