Pozew o kredyt we frankach czy zawarcie ugody z bankiem?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz
zawarcie ugody z bankiem

Nie da się ukryć, że wielu kredytobiorców, decydujących się na skorzystanie z kredytu we frankach znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym pojawia się pytanie jak rozwiązać tę nieprzyjemną sytuację i co będzie lepsze, pozew o kredyt we frankach czy też zawarcie ugody z bankiem? W dzisiejszym artykule przybliżymy obie te możliwości.

Na czym polega ugoda z bankiem?

Zawarcie ugody z bankiem jest najszybszą możliwością, polegającą na zmianie kredytu we frankach na zobowiązanie w złotówkach. Porozumienie to sprawia, że kredytobiorca przestaje być zależny od możliwych wahań szwajcarskiej waluty. Należy jednak zaznaczyć, że ugoda z bankiem, czyli przewalutowanie kredytu, odbywa się przy wysokiej stawce WIBOR-u, która to zależna jest od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski, co może doprowadzić do powstania wysokich rat kredytu, dlatego zalecane jest omówienie tego tematu z profesjonalistami. Zawarcie ugody z bankiem warto przedyskutować z prawnikiem kancelariakredytobiorcy.pl, który doradzi i wskaże odpowiednie kroki, jakie należy podjąć podczas przewalutowania kredytu. Dodatkowo dobrze jest również wspomnieć o tym, że zawarcie ugody z bankiem wiązać się może z rezygnacją z możliwości sądowych roszczeń wobec banku sprawie kredytu frankowego.

Kto może skorzystać z zawarcia ugody z bankiem?

Warto zaznaczyć, że banki coraz częściej proponują swoim klientom możliwość skorzystania z ugody. A które instytucje finansowe najczęściej oferują takie rozwiązanie? Frankowicze najczęściej otrzymują taką propozycję od takich banków, jak: PKO BP, mBank, ING Bank Śląski czy BNP Paribas. Warto również wspomnieć o tym, że z ugody bankowej nie mogą skorzystać frankowicze, którzy spłacili już swoje zobowiązanie kredytowe lub też skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Co do mediacji, które dotyczą możliwości zawierania frankowych ugód z bankami, to odbywają się one przed Sądem Polubownym działającym przy komisji Nadzoru Finansowego.

Czy warto złożyć pozew o kredyt we frankach?

Oprócz ugody z bankiem można również złożyć pozew o kredyt we frankach. Sprawa nie jest prosta, wymaga ona bowiem dokładnego przeanalizowania umowy kredytowej pod kątem klauzul abuzywnych, stanowiących podstawę do uznania kredytu frankowego za nieważny. Dodatkowo sam proces sądowy w sprawie frankowej może być czasochłonny. W tym przypadku również zalecane jest skorzystanie z pomocy doświadczonych prawników, którzy dzięki posiadanej wiedzy są w stanie poddać dokładnej analizie umowę o kredyt we frankach i pomóc przejść przez skomplikowany proces sądowy.

Decyzja pomiędzy złożeniem pozwu a zawarciem ugody z bankiem zależy od wielu czynników, które należy poddać szczegółowej analizie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, aby dokładnie zrozumieć dostępne możliwości i wybrać najlepszą do danej sytuacji.

Artykuł sponsorowany

You may also like