Źródła danych statystycznych rynku medycznego – część II

by Justyna Trzeciakowska
0 komentarz

Artykuł ten chciałabym poświęcić, komentowanemu już kilkakrotnie na naszym Portalu, Rejestrowi Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl). Konkretnie natomiast zamierzam się skupić na plusach i minusach korzystania z tego zasobu oraz alternatywnych w stosunku do niego źródłach informacji.

laboratorium

RPWDL na pierwszy rzut oka może cieszyć oko infobrokera. Wszystkie placówki ochrony zdrowia w jednym miejscu, pełne dane o nich, względnie prosty w obsłudze interfejs… Żyć nie umierać!

Ale… zanim damy upust radości płynącej ze sposobności korzystania z tego cudu polskiej statystyki medycznej, warto nieco lepiej zrozumieć jak RPWDL gromadzi dane. Otóż, każdy z podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce po zarejestrowaniu się w stosownych instytucjach ma też obowiązek rejestracji w RPWDL. Co więcej, obowiązek ten dotyczy także nanoszenia w rejestrze wszelkich zmian związanych z funkcjonowaniem podmiotu. Powinniśmy móc więc oczekiwać, że dane z RPWDL będą spójne z tymi, jakie dostarczają alternatywne źródła danych.

Jak jest w rzeczywistości? Sprawdźmy.

Na początek: medyczne laboratoria diagnostyczne. Instytucją reprezentującą tę dyscyplinę medycyny jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (www.kidl.org.pl). Każde powstające laboratorium zgodnie z Ustawą z dn. 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej musi być zarejestrowane przez KIDL, więc statystyki powinny zgadzać się z tymi z RPWDL. Poniżej prezentuję wyniki wyszukiwania:

Liczba laboratoriów diagnostycznych w Polsce według województw
Województwo RPWDL KIDL
Dolnośląskie 273 222
Kujawsko-Pomorskie 128 141
Lubelskie 179 165
Lubuskie 93 58
Łódzkie 302 157
Małopolskie 292 223
Mazowieckie 555 421
Opolskie 76 64
Podkarpackie 125 131
Podlaskie 59 74
Pomorskie 158 122
Śląskie 334 317
Świętokrzyskie 102 90
Warmińsko-Mazurskie 84 98
Wielkopolskie 397 300
Zachodniopomorskie 124 114
Źródło: RPWDL, KIDL [dostęp: 18.05.2014]

 

Jak widać, tylko w czterech na 16 województw statystyki publikowane przez KIDL są niższe od tych z RPWDL. Dane RPWDL są średnio o 19% wyższe w stosunku do tych z KIDL. Z czego to wynika? Trudno jednoznacznie to stwierdzić, gdyż oba rejestry mają stanowić pełną listę laboratoriów diagnostycznych w Polsce i dane w obu źródłach powinny się zgadzać. Być może RPWDL posiada specyficzną definicję placówki wykonującej badania laboratoryjne, jednak na próżno szukać wyjaśnienia w zasobach rejestru.

Pewnym natomiast jest, że skuteczny i świadomy infobroker powinien mieć świadomość różnic, jakie mogą występować w danych, w zależności od tego, na jakim źródle się oprze. Tym bardziej nie można dopuścić się mieszania danych z obu rejestrów w jednej analizie, gdyż może to prowadzić do zupełnie błędnych wniosków, które z pewnością odbiją się na jakości opracowania.

Kolejne zawiłości związane z korzystaniem z Rejestru przedstawię w kolejnych wpisach. Zapraszam do komentowania i kontaktu.

Autor: Justyna Trzeciakowska

Justyna Trzeciakowska -ukończyła filologię polską oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo o specjalizacji Broker Informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie związana z PMR – krakowską firmą badawczo-konsultingową, gdzie wdraża projekty związane z zarządzaniem wiedzą oraz zapewnia wsparcie infobrokerskie dla realizowanych projektów. Posiada duże doświadczenie w zakresie informacji medycznej, w tym szczególnie rynku farmaceutycznego. Interesuje się harmonizacją danych w oparciu o klasyfikacje produktowe oraz funkcjonowaniem statystyki publicznej w krajach Azji Centralnej

 

You may also like