Źródła danych statystycznych rynku medycznego – GUS

by Autor Gościnny
0 komentarz

Gdzie szukać danych statystycznych odnośnie rynku medycznego? Kto i w jakim zakresie publikuje dane dotyczące tego sektora w GUS? Zapraszam do lektury pierwszego z cyklu tekstów poświęconych statystyce szeroko pojętego rynku medycznego.

Przegląd źródeł danych statystycznych dotyczących rynku medycznego zaczniemy od polskiego urzędu statystycznego.

Działający w Polsce Główny Urząd Statystyczny co rok publikuje raport „Zdrowie i jego ochrona”. Publikacja ukazuje się około 12-13 miesięcy po zakończeniu analizowanego w niej roku.

Kategorie, w jakich GUS publikuje dane związane z rynkiem medycznym:

  • placówki ochrony zdrowia
  • personel medyczny
  • finansowanie opieki zdrowotnej
  • stan zdrowia ludności
  • wykorzystanie zasobów medycznych
  • apteki

Dla każdej kategorii można znaleźć alternatywne źródła danych, które pozwalają na lepsze zbadanie i zrozumienie danego obszaru – o tym będzie w następnych artykułach.

Zmiany w publikacji GUS danych za rok 2012

W roku 2012 weszła w życie ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ustawa zmieniła klasyfikację podmiotów oferujących świadczenia zdrowotne. Ta zmiana klasyfikacji spowodowała zmiany w sposobie rejestrowania placówek ochrony zdrowia i utworzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W roku 2012 statystyki GUS po raz pierwszy objęły też placówki podległe ministerstwom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych, które do tej pory nie były uwzględniane w omawianej publikacji.

Co ze zmiany ustawy wynika dla statystki? To, że dane za rok 2012 nie powinny być wprost porównywane do danych z lat poprzednich.

Sposoby prezentacji raportów GUS

Publikacje GUS z zakresu ochrony zdrowia możemy przeglądać na stronach urzędu w formacie pdf.

Jeśli dane chcemy przeglądać w plikach Excel, warto skorzystać z zakładki Bank Danych Lokalnych. Bank Danych Lokalnych pozwala na pobieranie gotowych tabel, to daje na przykład możliwość przygotowywania zestawień na poziomie województw. Tu można doprecyzować zakres przedmiotowy wyszukiwania, a tym samym pozyskać bardziej szczegółowe dane, które nie zawsze są dostępne w innych opracowaniach GUS.

Raporty GUS powstają przy wykorzystaniu między innymi:

– statystyki resortowej udostępnianej przez ministerstwa zdrowia, obrony narodowej i spraw wewnętrznych
– sprawozdań Narodowego Funduszu Zdrowia
– sprawozdań Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Jakie są alternatywy dla GUS – to w kolejnych artykułach.

Autor: Justyna Trzeciakowska

Źródło: analiza własna oraz treści udostępniane przez GUS

You may also like