Wywiad konkurencyjny w 5 krokach

by Justyna Trzeciakowska
0 komentarz

Obowiązki managera projektu z zakresu wywiadu konkurencyjnego to suma kilku kluczowych obszarów. Począwszy od ustalenia zakresu projektu, poprzez kooordynowanie pracy wszystkich członków zespołu zaangażowanych w przedsięwzięcie, a na dostarczeniu projektu zgodnie z wytycznymi skończywszy. Aby odnieść sukces, CI (ang. Competitive Intelligence) manager powinien dobrze zorganizować swój projekt.

Oto lista pięciu etapów pracy managera wywiadu konkurencyjnego:

Krok 1. Ustalenie źródeł i zgromadzenie danych

Każdy projekt rozpoczyna się od ustalenia celów czyli określenia: co, po co i komu mamy dostarczyć. Następnie należy zdefiniować, jakie źródła danych będą kluczowe dla projektu. W tego typu przedsięwzięciach dobrze sprawdzają się dedykowane narzędzia do wyszukiwania i agregowania danych pochodzących z różnych źródeł.

Krok 2. Weryfikacja i ocena danych

Zebranie danych i informacji dotyczących analizowanego rynku to tak naprawdę dopiero preludium do projektu. Bardzo ważna jest ich weryfikacja, ocena wiarygodności, wychwycenie niespójności, ograniczeń czy braków. O ile w samym zebraniu danych można wesprzeć się różnego rodzaju narzędziami, o tyle ocena jakości tych danych należy już do obowiązków CI managera.

Krok 3. Analiza

Jest to kluczowy etap projektu, którego pominięcie pozbawiłoby całość sensu. Na tym etapie dokonuje się dogłębnej analizy danych opisujących rynek, ich uzupełnienia o informację o charakterze jakościowym i co najważniejsze – wyciągnięcia wniosków. Tylko dzięki temu CI manager jest w stanie rzetelnie ocenić pozycję konkurencyjną firmy w porównaniu z innymi graczami na rynku.

Krok 4. Rozpowszechnienie

Przeprowadzona analiza i wnioski z niej powinny trafić (a w zasadzie trafiać regularnie) do wszystkich osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie. Rozpowszechnienie tej wiedzy jest kluczowe dla pełnego zrozumienia pozycji konkurencyjnej firmy i jej oceny z różnych perpsektyw (finansowej, rozwojowej czy sprzedażowej).

Krok 5. Proces decyzyjny

Naturalną konsekwencją poprzedniego kroku jest proces decyzyjny w firmie mający na celu określenie czy aktualna pozycja konkurencyjna firmy jest satysfakcjonująca czy też należy podjąć określone działalnia w celu jej umocnienia. Decyzja ta to wypadkowa aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jego strategii rozwoju i możliwości inwestycyjnych.

Opisane kroki to jeszcze nie recepta na pewny sukces, ale swego rodzaju plan ułatwiający osiągnięcie wyznaczonego celu. Z praktyki natomiast wynika, że skuteczne i oparte o twarde dane zarządzanie firmą wymaga stalego monitorowania poczynań konkurencji.

You may also like