Wywiad biznesowy – nowe rynki, perspektywy i szanse na sukces

by Autor Gościnny
0 komentarz

Wschodzące rynki w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej niosą nowe możliwości dla biznesowych graczy. Stanowią jednak również duże wyzwanie. Bez wiedzy o kulturowych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach danego kraju trudno odnaleźć tam swoją niszę oraz wypracować metodę działania biznesowego, która odniesie sukces. Pomocą służy wywiad biznesowy.

We współczesnym, zglobalizowanym świecie, gdy każdy dzień przynosi przedsiębiorcy nowy, pokaźny zestaw informacji, jedną z najważniejszych potrzeb biznesowych jest umiejętność selekcji i analizy wiadomości z otoczenia handlowego firmy. To podstawa stabilności, rozrostu oraz ekspansji przedsiębiorstwa na nowe rynki w tak zmiennych warunkach handlowych. Na pewnym etapie jego rozwoju, w obrębie każdej dobrze prosperującej struktury biznesowej rodzą się aspiracje, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej. Wsparcie w tym zakresie zapewnia bez wątpienia wywiad biznesowy, który coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Dzięki wykorzystaniu narzędzi wywiadowczych proces poszukiwania potencjalnych rynków i klientów do inwestycji okazuje się szybszy i znacznie bardziej efektywny. Ponadto można poznać zarówno realne szanse powodzenia działań, jak i możliwe zagrożenia. To również nieoceniona pomoc w sprawnym przeprowadzeniu działalności operacyjnej na danym obszarze.

Nowe lądy biznesowe

Rozwój przedsiębiorstwa i wyjście poza rodzime obszary, podjęcie inicjatyw na arenie międzynarodowej niosą ogromne szanse biznesowe. Szczególnie duże możliwości dają rynki wschodzące w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej, gdzie mądrze inwestując, można osiągnąć naprawdę wysokie stopy zwrotu. Jednak podejmując przedsięwzięcia na tych obszarach, żeby nie zaprzepaścić wszystkich swoich aktywów, trzeba wykazać się również wzmożoną ostrożnością, gdyż są one niejednokrotnie słabo zbadane. Współcześnie podkreśla się, że najbardziej ekscytujące perspektywy stwarzają przede wszystkim afrykańskie systemy gospodarcze. Dlatego Afryka staje się coraz popularniejszym kierunkiem zagranicznych inwestycji oraz kontaktów biznesowych, za czym przemawia bez wątpienia dynamiczny i silny wzrost gospodarczy państw tego regionu świata.

Wizerunek kontynentu jako najbiedniejszego na globie ziemskim powoli ulega zmianie ze względu na podjęte reformy. Nie można jednak ulegać hurraoptymizmowi, bo chociaż Afryka zaczyna bardziej liczyć się na arenie międzynarodowej, to nadal jest miejscem wielkich wyzwań – problemem w sprawnym prowadzeniu biznesu może okazać się okresowa niestabilność tych ziem i ich duże zróżnicowanie, różnice kulturowe, korupcja czy niski poziom edukacji społeczeństwa. Aby odnieść sukces na tzw. Czarnym Lądzie, kluczowe jest zatem dogłębne poznanie tamtejszego środowiska biznesowego, politycznego i kulturowego. – Biznes w Afryce nie jest już dla firm czymś w rodzaju science-fiction, a to wszystko za sprawą wywiadu biznesowego i tak doskonałych specjalistów z tego zakresu jak chociażby Martin Tronquit, założyciel firmy Infomineo, zajmującej się działalnością z zakresu wywiadu biznesowego w Afryce. Zdobywając, selekcjonując i analizując informacje, pomaga przedsiębiorcom płynnie wejść na ten perspektywiczny rynek. Jego usługi cieszą się ogromną popularnością – zaczynał od jednego biura w Casablance, dziś ma ich siedem. Pokazuje to potęgę wywiadu biznesowego – tłumaczy Marcin Gałczyński, wykładowca na studiach podyplomowych „Strategiczny wywiad biznesowy” w Akademii Leona Koźmińskiego. – Martin Tronquit zidentyfikował lukę, która istniała w pokryciu informacyjnym Afryki. Dostarcza produkt bardzo cenny z pespektywy biznesowej każdej firmy, która myśli poważnie o Afryce – przetworzoną informację w postaci analizy rynku i rekomendacji działań – dodaje.

Do biegu, gotowi… start!

Firmy świadczące usługi z zakresu wywiadu biznesowego dostarczają przedsiębiorcom, pragnącym poszerzać swą działalność biznesową o nowe obszary, unikatową, praktyczną wiedzę o panujących tam uwarunkowaniach gospodarczych oraz realiach społeczno-politycznych, co przekłada się na możliwość dynamicznego rozwoju i wymierne korzyści finansowe. Inwestycje na rodzimym, dobrze znanym gruncie są bowiem znacznie łatwiejsze w realizacji niż te na rynkach zagranicznych – w pierwszym przypadku pomoc wyspecjalizowanych w wywiadzie biznesowym komórek jest wskazana i korzystna, a w drugim można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że konieczna. Rozpoznanie i ocena terenu są ważne bowiem nie tylko na wojnie. Dlaczego niektóre przedsiębiorstwa doskonale radzą sobie nawet na najtrudniejszych światowych rynkach? – Otóż odpowiedź jest prosta: opuściły strefę komfortu i zaufały wywiadowi biznesowemu. Dzięki temu dysponują dogłębnym rozpoznaniem otoczenia polityczno-biznesowego kraju planowanych inwestycji, znają możliwe szanse i zagrożenia, mają wytypowanych odpowiednich klientów, kontrahentów i urzędników do rozmów, a więc mogą skoncentrować swoje działania w pełni na kwestiach czysto handlowych – podpowiada Marcin Gałczyński. – Słuszność tego stwierdzenia potwierdzają chociażby doświadczenia rozwiniętych krajów zachodnich – dodaje. Wywiad biznesowy to najskuteczniejszy sposób na zdobywanie know-how o działalności inwestycyjnej na nowym gruncie, minimalizujący obawę przed jego niestabilnością.

Trzeba starannie wybierać ścieżki rozwoju i strategie inwestycyjne firmy w oparciu o wiedzę rynkową. Ekspansja zagraniczna, choć niezwykle atrakcyjna, jest dużym wyzwaniem nawet dla przedsiębiorstwa, które doskonale radzi sobie na gruncie rodzimym. To sztuka trudna, więc, mając w perspektywie międzynarodowy sukces, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej organizacji wywiadu biznesowego bądź stworzyć profesjonalną komórkę wywiadowczą we własnej strukturze w przypadku większych przedsiębiorstw. Tacy specjaliści są na wagę złota. Nie warto obierać kursu w nieznane.

You may also like