Wyszukiwarki Urzędów Skarbowych

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Odnalezienie danych teleadresowych, zasięgu terytorialnego działania lub numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych w Internecie, może okazać się lada wyzwaniem. Poszukiwanie na stronach Izb Skarbowych lub poprzez niepewne strony internetowe może okazać się niekorzystne w naszej próbie zaoszczędzenia czasu. Naprzeciw temu powstały wyszukiwarki tych jednostek.

Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych oferuje wyszukiwanie jednostek takich jak: izby skarbowe, izby celne, urzędy kontroli skarbowej, oddziały celne, urzędy celne, jednostki krajowej informacji podatkowej oraz również interesujących nas urzędów skarbowych. Ministerstwo umożliwia wyszukiwanie ich za pomocą wyszukiwarek umieszczonych pod adresami http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/wyszukiwarka-teleadresowa1, http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/adresy-izb-i-urzedowhttp://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/administracja-podatkowa/struktura-organizacyjna/izby-i-urzedy-skarbowe.

Na portalu finanse.mf.gov.pl możemy wyszukać interesujący nas urząd za pomocą wyszukiwarki teleadresowej lub wyszukiwarki izb i urzędów. Wyszukiwarki te niewiele się od siebie różnią. W jednym i drugim przypadku kwerenda wyszukiwawcza opiera się na wybraniu w okienkach wyszukiwawczych (z rozwijanych pasków) nazwy województwa, gminy, miasta lub powiatu, a w przypadku wyszukiwarki bazy izb i urzędów także okienka wyszukiwawczego z nazwą jednostki. Również w obu przypadkach wyniki wyszukiwania możemy otrzymać poprzez zakończenie kwerendy przyciskiem „szukaj” lub „eksportuj wyniki do plików”. Za pomocą obydwu wyszukiwarek uzyskamy następujące informacje:

– nazwa urzędu,

– adres jednostki,

– telefon i fax,

– godziny pracy,

– adres strony WWW,

– adres e-mail,

– nr obowiązujących kont bankowych.

Kolejna wyszukiwarka jednostek proponowana w Internecie przez Ministerstwo Finansów mieści się na podstronie Administracja podatkowa. Wyszukiwarka ta posiada inną szatę graficzną wraz z odmiennym sposobem realizacji kwerendy wyszukiwawczej w porównaniu do w/w wyszukiwarek. Wybór jednostki w tym narzędziu oparty jest na zaznaczeniu interesującej jednostki z wypisanych organów. Nieoddymienia natomiast pozostała druga część realizacji kwerendy wyszukiwawczej – wybór województwa i miasta – za pomocą rozwijanego paska w okienkach wyszukiwawczych. Poprzez daną wyszukiwarkę uzyskamy te same informację dotyczące interesującego nas US, co za pomocą w/w wyszukiwarek. Niestety przy danej wyszukiwarce nie występuje opcja pobierania danych w postaci pliku.

Wyszukiwanie US umożliwiają także inne wyszukiwarki tych podmiotów. Poniżej kilka z nich wraz z informacji o prezentowanych przez nich danych, sposobie prezentowania i przygotowywaniu zapytania wyszukiwawczego. Wyszukiwanie poprzez nie następuje wg adresu zamieszkania, po kodzie pocztowym lub wg ulic.

 

Wasko Baza Wiedzy

Wasko jest popularną bazą wiedzy proponowaną na wielu forach dotyczących finansów. Zawiera wyszukiwarkę US obejmującą dwa sposoby wyszukiwania urzędów. Pierwszą z nich to realizacja kwerendy poprzez wypełnienie okienek wyszukiwawczych, druga to zawężanie wyników poprzez zaproponowane wyszukiwanie po województwie. Dodatkowo wyszukiwać po województwie można za pomocą umieszczonej mapy.

ps wasko

Prezentuje następujące informacje dot. US: nazwa, dane teleadresowe, organ nadzorujący, numery kont i rachunków bieżących, obszar działania.

 

Money.pl

Wyszukiwarka US w Money.pl umożliwia trzy sposoby wyszukiwania urzędów. Pierwszy z nich to możliwość wyboru urzędu poprzez wycentrowaną w wyszukiwarce mapę Polski (przez wybór województwa). Drugi sposób to wybór w okienku wyszukiwawczym nazwy miejscowości, w którym znajduje się interesujący nas urząd. Trzecim sposobem natomiast jest wybór z listy urzędów zaprezentowanych wg województw.

Prezentuje następujące informacje dot. US: pełna nazwa, siedziba, telefon i fax, numery kont bankowych, uwagi.

 

eGospodarka.pl – http://www.podatki.egospodarka.pl/urzedy-skarbowe/

Portal eGospodarka.pl proponuje w zakładce Urzędy Skarbowe trzy sposoby wyszukiwania urzędów: wyszukiwanie US przez wybór miasta (okienko wyszukiwawcze i lista nazw polskich miast) oraz wybór województwa (mapa Polski).

ps egospodarka

Prezentuje następujące informacje dot. US: pełna nazwa urzędu, dane adresowe, zasięg terytorialny.

 

PIT.pl – http://www.pit.pl/urzedyskarbowe/

Prosta wyszukiwarka US zawierająca dwa sposoby wyszukiwania urzędów występujące także we wcześniejszych prezentowanych wyszukiwarkach. Wyszukiwanie następować może poprzez wpisanie w okienko wyszukiwawcze nazwy miasta, w którym szukamy urzędu lub wybór urzędu poprzez mapę Polski.

 

ps pit

Prezentuje następujące informacje dot. US: pełna nazwa, adres urzędu, nazwa banku wraz z numerami kont.

Warto zwrócić uwagę, że ostatnia aktualizacja danych w tej bazie urzędów skarbowych odbyła się ponad rok temu.

 

Komornik.IT

Baza bieżąco aktualizowana proponowana na portalu Komornik.IT zawiera wyszukiwarkę nie tylko US, a także sądów rejonowych, KRUS i komend policji. Wyszukiwarka ma służyć przede wszystkim prezentacji właściwego terytorialne urzędu, w wyniku czego wyszukiwanie w bazie zachodzi po wypełnieniu poprawnie następujących okienek wyszukiwawczych: kod pocztowy, ulica, miejscowość, poczta, nr domu, województwo, gmina, powiat, prezentujących nasze dane adresowe. Przy wyszukiwaniu danych należy także wybrać rodzaj jednostki.

Prezentuje następujące informacje dot. US: dane teleadresowe, e-mail i fax, adres strony WWW, numery kont bankowych, godziny pracy.

 

Elfin http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/wyszukiwarki//wyszukiwarka_us.html

Serwis Elfin proponuje dwie wyszukiwarki – wyszukiwarkę US oraz wyszukiwarkę specjalnych US, które obsługują tzw. dużych podatników. Zarówno jedna i druga wyszukiwarka opiera się na prostej realizacji kwerendy wyszukiwawczej poprzez wybór województwa w dalszej kolejności powiatu, miasta, gminy lub dzielnicy. W porównaniu do wcześniejszych wyszukiwarek kwerendę w danej wyszukiwarce należy wykonywać po kolei (nie można uzupełnić jednego okna wyszukiwawczego).

ps elfin

Prezentuje następujące informacje dot. US: nazwa urzędu, dane adresowe, numery kont bankowych, zasięg terytorialny urzędu.

Dość często z wyszukiwarkami US możemy także spotkać się na portalach miejski. Przykładowo taką wyszukiwarkę dla swoich mieszkańców przygotował Urząd Miasta Wrocławia, która mieści się pod adresem http://www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclaw-wyszukiwarka.

 

 

 

You may also like