Wyszukiwarki klastrujące

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Wyszukiwarki klastrujące charakteryzują się zastosowaniem metody grupowania wyników. Automatycznie grupują pobrane dokumenty i łączą je w listy wybranych kategorii, a następnie prezentując je w klastrach. Wyniki wyszukiwania prezentowane przez wyszukiwarki klastrowe są w ten sposób prostsze i bardziej przejrzyste dla ich użytkowników.

Przykładami tego typu wyszukiwarek są Carrot2, Cluuz, iBoogie, iSeek, Yippy, WebMenu, eyePlorer, Yometa  i PolyMeta. Poniżej zaprezentowane zostały trzy z nich – Carrot2, iSeek oraz Cluzz.

Carrot2
Jest polskim projektem wyszukiwarki klastrowej. Powstała w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej przez Dawida Weissa na Politechnice Poznańskiej w 2001 r. Działa od 2005 roku. Obecnie jest projektem anglojęzycznym będącym wyszukiwarką bez własnej bazy zarchiwizowanych stron. Wyniki wyszukiwania poprzez wyszukiwarkę Carrot2 opierają się o wysyłane zapytania do wyszukiwarek takich jak Bing, SOLR, Lucene. Carrot2 wyniki wyszukiwania filtruje, kategoryzuje i wizualizuje podając je w uporządkowany sposób za pomocą klastrów. Wyniki wyszukiwania użytkownik może wyświetlić na trzy sposoby: foldery, koła i „FoamTree” (postać baniek mydlanych). Poprzez wyszukiwarkę istnieje opcja zawężania wyników do wybranego kraju i języka.

carrot2

iSeek
Jest wyszukiwarką naukową, do której źródła staranie zostały wyselekcjonowane. Wyszukiwarka wyszukuje informacje w bazach uniwersyteckich, na stronach rządowych i na stronach dostawców niekomercyjnych. Dzięki iSeek odnaleźć możemy prawdziwe i wiarogodne dane w postaci dokumentów z badań naukowych,  prac dyplomowych, artykułów z czasopism naukowych, a także wysokiej jakości materiały edukacyjne. iSeek umożliwia wyszukiwanie w dwóch modułach: iSeek EducationiSeek Web. Wyszukiwać można stosując słowa kluczowe lub naturalne frazy. Wyniki wyszukiwania prezentowane  są w dwóch postaciach: listy i klastrów. W klastrach zachodzi grupowanie tematyczne źródeł odpowiadającym zadanej kwerendzie. Umożliwia to użytkownikom zawężenie wyszukiwania. Grupy tematyczne w wyszukiwarce iSeek to: tematy, ludzie, miejsca, organizacje, daty, skróty nazw, źródła. Wyszukiwarka działa od 2008 roku i została przygotowana przez firmę Vantage Linguistics.
iSeek

Cluuz
Jest wyszukiwarką klastrową “wyciągającą” z wyników wyszukiwania dla ważne terminy, hasła i obrazy. Prezentuje je w postaci wykresu klastrów oraz chmury tagów. Cluuz umożliwia także skorzystanie z “cegiełek” wskazujących liczbę wyników wyświetlanych z dostępnych stron internetowych zawierających odpowiedzi na zapytania użytkownika. Kliknięcie na interesującą cegiełkę przenosi do obserwacji łączeń klastrów. Wyszukiwarka Cluuz obecnie dostępna jest w wersji beta. Posiada ona proste wyszukiwanie, w którym zastosować można operatory logiczne.Wyszukiwarka Cluuz została stworzona przez Sprylogics International Inc. Działa od 2008 roku.
cluuz

 

You may also like