Wyszukiwarka projektów realizowanych w ramach p.o. innowacyjna gospodarka

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Uruchomiona w 2013 roku wyszukiwarka jest narzędziem dzięki, któremu uzyskanie informacji nt. ilości funduszy „seed” w Polsce, miejsc powstania nowoczesnych laboratoriów oraz rejonów oferujących największą liczbę realizowanych projektów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw jest łatwiejsze i szybsze oraz możliwe do wygenerowania w jednym miejscu.Informacje na temat realizowanych projektów europejskich w ramach PO IG są cenne dla wielu przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczych i naukowych, instytucji administracji publicznej oraz indywidualnych interesantów.

Wyszukiwarka dostępna pod adresem http://www.projekty.poig.gov.pl/ prezentuje dane podstawowe o projekcie – nazwa projektu, wartość projektu oraz nazwa i forma prawna beneficjenta, ale także informacje o branży, jakiej dotyczy projekt, informacje o podstawowej działalności beneficjenta oraz w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej dotyczącej projektu.
Kluczowe informacje dotyczące projektów w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka prezentowane są poprzez mapę. Wybór prezentowania wyników wyszukiwawczych dzięki niej, dostarcza użytkownikowi dane w sposób szybszy i czytelniejszy.

Wyszukiwanie projektów możliwe jest poprzez podanie dowolnych danych projektu, jak np.
– tytułu projektu,
– oś priorytetu/ działania/ poddziałania,
– wartość projektu (od-do),
– kwota dofinansowania,
– rodzaj projektu,
– PKD projektu,

lub danych beneficjenta:
– nazwa beneficjenta,
– PKD podstawowej działalności beneficjenta,
– forma prawna,
– wielkość beneficjenta (duże, średnie, małe, mikro przedsiębiorstwo),

Wyszukiwanie projektów możliwe jest również poprzez wybór interesującego nas obszaru Polski, wybierając województwo, gminę lub powiat.
Dla projektów z osi 1 i 2 istnieje także opcja wyszukiwania poprzez wybranie kwalifikacji wg OECD lub wg NABS.
Prezentacja danych poprzez powstałą wyszukiwarkę pozwala na analizę danych przedstawiającą zainteresowanemu informacje o ilości funduszy „seed”, o rozłożeniu inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, o obszar wdrażana i stosowana innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, o miejscach powstania nowoczesnych laboratoriów oraz o rejonach z największą ilością realizowanych w ramach programów projektów.
Wyszukiwarka została uruchomiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena zróżnicowania branżowego beneficjentów PoIG wraz z wykonaniem interaktywnej mapy beneficjentów” dla perspektywy 2007-2013. Wyszukiwarka będzie nadal zapewne dostępna dla zainteresowanych również w ramach perspektywy 2014 – 2020.

 

You may also like