Wyszukiwanie nazwy firmy w CRBR będzie łatwiejsze. Sprawdź, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone już w 2023

by Bartłomiej Olechowski
0 komentarz
CRBR

CRBR to Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to spis osób, które sprawują kontrolę nad spółką prawa handlowego, a w związku z tym czerpią z tego rzeczywiste korzyści. CRBR został stworzony jako narzędzie do walki z praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł i finansowaniem terroryzmu.

CRBR

Widok panelu wyszukiwarki CRBR.

Wyszukiwanie odbywa się za pomocą 3 wersji wyszukiwarki:

 • Wyszukiwanie podmiotu (NIP / identyfikatora trustu)
 • Wyszukiwanie Beneficjenta po PESEL
 • Wyszukiwanie Beneficjenta po dacie urodzenia (gdy w rejestrze brakuje informacji o PESEL)

Kim jest beneficjent rzeczywisty podmiotu?

Beneficjent rzeczywisty to (według art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML) każda osoba fizyczna:

 • sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub
 • w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Kto musi zgłosić się do CRBR?

CRBR  gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych m.in.:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek partnerskich,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółdzielni,
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS,
 • fundacji.

Pełna lista podmiotów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Co znajdę w CRBR?

Podobnie jak w Bazie Internetowej REGON w CRBR znajdziesz: dane teleadresowe siedziby firmy oraz jej NIP i KRS.

Więcej informacji dowiadujemy się po pobraniu raportu w formacie PDF lub XML:

CRBR

CRBR udostępnia nam wiele danych beneficjentów m.in. spółki Allegro.

W pliku znajdziemy m.in. dane i uprawnienia beneficjentów, w tym:

 • pierwsze imię,
 • kolejne imiona,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kraj zamieszkania,
 • kraj obywatelstwa,
 • numer PESEL (jeśli posiada), 
 • funkcję zgłaszającego (w sekcji reprezentanci/zgłaszający).

CRBR wciąż się rozwija

CRBR już teraz udostępnia dane, które nie tak dawno wydały się dla zwykłego użytkownika nieosiągalne w legalny i darmowy sposób. Wkrótce jednak zgodnie z projektowaną z nowelizacją wyszukiwanie w CRBR będzie o wiele łatwiejsze. Już nie będziemy musieli znać NIP-u spółki. Wystarczy, że będziemy znać kawałek nazwy, a wyszukiwarka poda nam pasujące podmioty. Dodatkowo planowane jest też wprowadzenie wyszukiwania na podstawie numeru KRS.

Niestety na wprowadzenie tych ułatwień będziemy musieli poczekać aż do początku 2023 roku.

Źródła:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych

You may also like