Wykorzystanie VR w szkoleniu pracowników

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz

Korzystanie z VR do szkolenia pracowników szybko nabiera tempa. Ta metoda pozwala zanurzyć się w każdą sytuację, którą pracownicy mogą napotkać na swojej drodze.

Tylko jeden błąd pracownika może wyrządzić szkodę całej firmie, jej finansom albo jej reputacji. Konsekwencje mogą być różne: od negatywnej opinii o pracy firmy w sieciach społecznościowych po śmierć osoby w pracy. W tym artykule można dowiedzieć się, w jaki sposób VR może ostrzegać przed takimi sytuacjami.

Należy zauważyć, że firmy na całym świecie coraz częściej korzystają z rzeczywistości wirtualnej, aby zapewnić znaczną poprawę procesu uczenia się. To pozwala stworzyć dokładną symulację sytuacji, z jakimi spotyka się personel. Największe zainteresowanie wykazano w branżach z wysokim ryzykiem: energetyka, budownictwa, produkcja przemysłowa.

VR jest bardzo popularny w medycynie dla szkolenia specjalistów. Amerykańskie szpitale już teraz aktywnie korzystają z urządzeń wirtualnej rzeczywistości, aby szkolić lekarzy. W szczególności, zarówno początkujący, jak i praktycy uczą się za pomocą rozszerzonej rzeczywistości pracować w sytuacjach trudnych do symulacji w prawdziwym życiu.

Nowe umiejętności są asymilowane nawet o 500% szybciej, a korzystanie z urządzeń wirtualnej rzeczywistości może tworzyć prawdziwe wspomnienia, a nie abstrakcyjną wiedzę, którą następnie trzeba nauczyć w praktyce.

Wirtualna rzeczywistość jest również skutecznie wykorzystywana do szkolenia w przemyśle lotniczym i morskim. Wcześniej szkolenie wymagało drogiego sprzętu i intensywnego nadzoru, ale VR upraszcza ten proces i minimalizuje koszty.

Trend uczenia się VR rośnie szybko, pomimo faktu, że technologia wciąż znajduje się na początku swojej drogi. Wiele programów szkoleniowych znajduje się na wczesnym etapie wdrażania i istnieje ogromny potencjał do rozszerzenia szkoleń dla przedsiębiorstw w takich dziedzinach, jak turystyka i marketing.

Nowoczesne technologie VR umożliwiają projektowanie nowego świata, naśladowanie standardowych i nietypowych sytuacji z pełnym zanurzeniem człowieka w trakcie wydarzeń, co jest szczególnie ważne podczas opracowywania sytuacji kryzysowych. Akcje w sytuacjach awaryjnych są przetwarzane do automatyzmu i niezawodnie przechowywane w pamięci pracownika. Ze względu na efekt obecności, osoba głęboko przyswaja informacje i zyskuje prawdziwe praktyczne doświadczenie.

Zalety technologii szkoleń opartych na VR:

  • większe zaangażowanie pracowników w proces, możliwość zmiany scenariuszy, wpłynięcia na bieg wydarzeń;
  • pełna koncentracja na uczeniu się z powodu braku zewnętrznych bodźców;
  • wysoka widoczność – za pomocą technologii VR możesz pokazać dowolny proces, zarówno holistyczne postrzeganie, jak i symulować dowolny stopień szczegółowości;
  • elastyczność aplikacji – rozwój dla konkretnych zadań dydaktycznych.

Łatwo jest wprowadzić VR do każdej firmy i czerpać z niej  wymierne korzyści.

Jednym z najlepszych zastosowań treningu VR są ćwiczenia oparte na scenariuszach. Osoba jest całkowicie zanurzona w atmosferze pracy, w której może napotkać trudności i rozwiązać problem, zanim stanie się rzeczywistością. Teraz ta technologia jest coraz częściej używana, tak jak oszczędza dużo czasu, ponieważ żywy przykład jest o wiele bardziej ciekawy niż siedzenie przy książkach czy słuchanie nudnych wykładów.

Gogle HTC VIVE Business Edition VR System oraz smartglassy Vuzix m300 jako hardware, a agencje takie jak MojoApps.co jako software  to teraz najlepsze opcje, z których możesz skorzystać dla szkolenia personelu. Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości jest więc jednym z najbardziej udanych sposobów na poprawę umiejętności pracowników w krótkim czasie.

You may also like