Wskaźnik Wolności Gospodarczej

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Wskaźnik Wolności Gospodarczej stanowi próbę ujęcia wolności rynkowej w poszczególnych państwach poziomem liczbowym. Wskaźnik pozwala na porównanie kondycji rynków gospodarczych wielu krajów i wskazuje poziom swobody poszczególnych państw w różnych zakresach.

Wskaźnik Wolności Gospodarczej (ang. Index of Economic Freedom), to miernik liczbowy odzwierciedlający restrykcyjność gospodarki. Wskaźnik publikowany jest corocznie od 1995 roku, przez Heritage Foundation wspólnie z „The Wall Street Journal”.

Wskaźnik Wolności Gospodarczej bierze pod uwagę 50 zmiennych z zakresu:

  • bankowości i finansów,
  • interwencji rządu w gospodarce,
  • obciążeń podatkowych,
  • płac i cen,
  • polityki handlowej,
  • polityki monetarnej,
  • praw własności,
  • przepływu kapitału i inwestycji zagranicznych,
  • regulacji prawnych,
  • aktywności czarnego rynku.

Im wyższy wynik otrzymało dane Państwo, tym większą wolność gospodarczą posiada. Poza wartością punktową, każdy kraj otrzymuje przydział do 1 z 5 kategorii: Wolny, W zasadzie wolny, Umiarkowanie wolny, W zasadzie bez wolności i Bez wolności. Polska w 1995 roku uzyskała kategorię W zasadzie bez wolności. Dzisiaj znajduje się na pograniczu  Umiarkowanie i W zasadzie wolnego gospodarczo kraju.

By poznać wartość wskaźnika dla poszczególnych państw, można skorzystać ze strony www.heritage.org/index. Strona pozwala zapoznać się z pełnym rankingiem blisko 200 krajów – udostępnia dane o aktualnej pozycji w rankingu, ogólnej punktacji oraz uzyskanym awansie bądź spadku. Każdy kraj posiada ponadto indywidualny profil, który zawiera: szybkie zestawienie faktów, opis tła gospodarczego, praworządności, ograniczeń rządowych, efektywności regulacyjnej czy otwartości rynkowej.

Ciekawym narzędziem jest wizualizacja w postaci wykresu danych. Użytkownik może wybrać, jakie informacje ma wyświetlać graf – dotyczące Wskaźnika Wolności Gospodarczej Świata, któregoś z kontynentów czy państw. Dodatkowo dane można zawęzić względem chronologii – pełen zakres to lata 1995-2016. Poza generalnym pomiarem WWG, można sprawdzić poziom: swobody działalności gospodarczej, wolności handlu, wolności podatkowej, ograniczeń rządowych, polityki monetarnej, wolności inwestycji, wolności finansowej, prawa własności, aktywności czarnego rynku i wolności rynku pracy.

WWG-graph

Kolejnym narzędziem jest interaktywna mapa termiczna, która kolorystycznie ukazuje poziom wybranego wskaźnika. Strona udostępnia także możliwość eksportu i porównywania danych. Użytkownik może pobrać surowe dane w postaci pliku xml. Umożliwia to porównywanie danych w dowolny sposób oraz kreowanie wykresów według własnych potrzeb. Dodatkowo w sekcji Pliki do pobrania, odnaleźć można szczegółowe opracowanie danych, czyli Raporty Wskaźnika Wolności Gospodarczej za lata 2006-2016.

WWG-map

Wskaźnik Wolności Gospodarczej pozwala na porównanie kondycji rynków gospodarczych wielu krajów. Osobom rozważającym otwarcie firmy ułatwia wybór najkorzystniejszego biznesowo państwa, a aktywnym przedsiębiorcom, może wskazać zagraniczne rynki zbytu.

Źródła:

You may also like