Wkrótce rusza System Rejestrów Państwowych

by Autor Gościnny
0 komentarz

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy kluczowe, z punktu widzenia funkcjonowania państwa, rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Jak jest obecnie?

Aktualnie każda gmina pracuje na odrębnym systemie. Oznacza to, że większość urzędników nie ma dostępu do wszystkich danych zawartych m.in. w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. Mogą korzystać tylko z informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. To dlatego większość spraw, np. odebranie odpisu aktu urodzenia lub wyrobienie dowodu osobistego, musimy załatwiać w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania.  Co więcej, informacje wprowadzane w systemach lokalnych trafiają do centralnego zbioru PESEL po kilku, a nawet kilkunastu dniach. Inne instytucje uprawnione do dostępu do tych informacji (np. ZUS czy NFZ na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego) otrzymują je z jeszcze większym opóźnieniem, stąd częste problemy nieaktualności naszych danych w ich systemach.

Jak będzie po 1 marca?

Celem wprowadzanych zmian jest bezpośrednie zasilanie rejestru PESEL oraz umożliwienie urzędnikom i uprawnionym instytucjom dostępu do wszystkich informacji zgromadzonych w kluczowych rejestrach państwowych. Oznacza to, że dzięki Systemowi Rejestrów Państwowych sprawy  związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Wszystkie gminy zostaną podłączone do systemu (SRP) i uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Dzięki temu adres naszego zameldowania nie będzie determinował urzędu, do którego powinniśmy się udać. Większość spraw załatwimy w każdej gminie, ponieważ urzędnik znajdzie nasze dane w systemie i wyda nam np. akt urodzenia.

Jak będą pracowali urzędnicy?

Dzięki SRP urzędnicy nie będą musieli już prowadzić między sobą korespondencji by uzyskać informacje – wszystkie potrzebne dane znajdą w systemie. Urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO. To prosty i bezpieczny program do przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Aplikacja ta zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim uprawnionym podmiotom.  Nie należy także zapominać o bezpieczeństwie – dane obywateli to sprawa bardzo wrażliwa. Nowy system został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie chronić je przed niepowołanymi osobami.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE TA ZMIANA?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w wybranym urzędzie

Teraz, aby złożyć wniosek o dowód osobisty, trzeba osobiście przyjść do odpowiedniego urzędu. Dodatkowo – jeżeli np. urodziliśmy się w innym mieście – przy wniosku o pierwszy dowód koniecznie trzeba dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia. Co się zmieni od 1 marca? Dowód osobisty będziemy mogli wyrobić w wybranym, najbliższym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Dodatkowo już wkrótce planujemy uruchomienie w całym kraju możliwości sprawdzenia przez Internet czy dowód jest już gotowy do odbioru. Obecnie taką usługę oferują tylko niektóre gminy – w oparciu o lokalne aplikacje.

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, śluby, zgony)

Dziś do załatwienia wielu spraw konieczne są odpisy z naszych aktów stanu cywilnego. Dotychczas musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia miejscowość, w której przyszliśmy na świat). Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę będzie można załatwić dużo łatwiej. W wielu sytuacjach odpisy nie będą już nam potrzebne, a w innych – podobnie jak w przypadku dowodu osobistego, po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis. Jeśli nasz akt trzeba będzie wprowadzić do systemu, na odpis być może będzie trzeba poczekać kilka dni, ale nie będziemy musieli już nigdzie jeździć.

Źródło: msw.gov.pl

You may also like