Wiedza społeczeństwa o ochronie danych osobowych do poprawy

by Autor Gościnny
0 komentarz
owiedza o ochronie danych osobowych

Polacy są świadomi zagrażających im niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. Potrafią chronić dane gromadzone na komputerach i smartfonach. Nie wiedzą jednak jak zareagować w razie incydentu – wynika z raportu „Co wiemy o ochronie danych” przygotowanego przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo.

Prawie połowa społeczeństwa ocenia ryzyko nieodwracalnej utraty swoich danych lub ich kradzieży jako średnie. Największe zagrożenia dostrzegamy w przestępczości internetowej  oraz nieprzywiązywaniu wystarczającej uwagi przez firmy do ochrony danych osobowych swoich klientów i pracowników – takie odpowiedzi wskazało po 30 proc. ankietowanych w badaniu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

wiedza o ochronie danych osobowych

Po pierwsze spytaj

Kolejnym niebezpieczeństwem, na które zwróciła uwagę ponad jedna piąta respondentów są działania firm, które chcąc zwiększać swoje zyski, wykorzystują dane osobowe bez zgody osób, których one dotyczą. Takie działania przedsiębiorców prowadzą do naruszeń prawa do prywatności. Osoby biorące udział w naszym badaniu stwierdziły, że najczęściej jest ono łamane poprzez niechciane telefony z ofertami marketingowymi oraz niezamówione maile (spam). Należy zauważyć, że tylko co dziesiąty ankietowany nie zignorował takiego zdarzenia i zgłosił je odpowiedniej instytucji – mówi Maciej Kaczmarski, Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.

„Udostępnij”…jeśli możesz

wiedza o ochronie danych osobowychJeśli chodzi o incydenty w organizacjach to zaledwie jedna czwarta respondentów aktywnych zawodowo odpowiedziała twierdząco na pytanie dotyczące tego czy w ich firmach zdarzały się naruszenia bezpieczeństwa danych, takie jak np. kradzież laptopa lub smartfonu, a także udostępnienie danych osobom nieupoważnionym lub wysłanie maila zawierającego dane osobowe do niewłaściwego adresata. Co ciekawe 42% ankietowanych wskazało, że w firmach, z którymi współpracują, incydenty związane z ochroną danych osobowych nigdy się nie zdarzyły. Taki rozkład odpowiedzi może świadczyć to o tym, że większość z nas nie postrzega wskazanych sytuacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa firmowych danych, w tym ważnych strategicznych informacji – podkreśla Maciej Kaczmarski.

Kopiuję, więc jestem?

Wyniki badania Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo pokazują, że jesteśmy społeczeństwem, które na co dzień korzysta z różnych urządzeń elektronicznych oraz stara się zabezpieczać znajdujące się na nich dane. Aż 76 proc. respondentów wskazało, że korzysta z więcej niż z jednej formy ochrony informacji znajdujących się na używanych komputerach i smartfonach. Największą popularnością w społeczeństwie cieszą się najprostsze sposoby – hasła oraz programy antywirusowe. Warto dodać, że osiem na dziesięć osób biorących udział w badaniu dostrzega także potrzebę zabezpieczania swoich danych przed ich utratą w formie wykonywania kopii zapasowych – 44 proc. z nich kopiuje pliki sporadycznie, a 37 proc. robi to regularnie.

***

Raport „Co wiemy o ochronie danych osobowych” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w dniach 01.03.2017 – 05.04.2017 r. przez Fundację Wiedza To Bezpieczeństwo. Narzędziem badawczym była ankieta online. Badaniem objęte zostały cztery grupy osób: nieaktywne zawodowo, w tym uczące się, pracujące (w różnych branżach), zarządzające firmami i specjalizujące się w ochronie danych osobowych. Jego celem było zebranie opinii, które pozwoliłyby ocenić świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wiedzę w firmach dotyczącą europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie miało zastosowanie już od 25 maja 2018 roku. Raport „Co wiemy o ochronie danych” dostępny jest na stronie: wtb.org.pl/raport

 

Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania. Cel, który jej przyświeca to promowanie znaczenia bezpieczeństwa informacji, jako najcenniejszego dobra, jakim dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Działania Fundacji opierają się na: edukacji, integracji środowiska osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych oraz tych, którzy po prostu interesują się przedmiotową tematyką oraz dostarczaniu organizacjom narzędzi chroniących ich zasoby informacyjne.

 

You may also like