Widok.gov.pl – nowy portal e-administracji

by Katarzyna Krogulec
0 komentarz

Ministerstwo Cyfryzacji wystartowało z pilotażową wersją portalu analitycznego administracji publicznej. Za pomocą tego narzędzia można sprawdzać statystyki popularności stron i usług będących częścią e-administracji.

 

Widok.gov.pl jest transparentnym narzędziem wspomagającym rozwój polskiej administracji elektronicznej, i umożliwia zaangażowanie społeczeństwa w ten rozwój.

Aplikacja łączy analitykę e-usług z potrzebami i opiniami przeciętnych obywateli, przedsiębiorców i organizacji społecznych, którzy teraz mogą lepiej  obserwować  pracę i dokonania Ministerstwa Cyfryzacji.

Do zbieranych przez portal danych należą:

  • roczny koszt całkowity usługi podzielony przez liczbę transakcji w roku,
  • procent usług realizowanych cyfrowo,
  • procent operacji zakończonych sukcesem,
  • ocena zadowolenia użytkownika na podstawie ankiet lub zgłoszeń,
  • informacje o aktywności użytkowników na stronach, i rodzaj wykorzystywanych przez nich narzędzi,
  • słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarkach kierujące na monitorowane strony.

 

Na stronie Widoku, znajdują się 52 usługi, których statystyki można śledzić. Wśród nich są np.: Historia pojazdu, Dowód osobisty, Punkty karne czy 500+.

 

widok.gov.pl

 

Kolejnym obszarem do monitorowania są statystki i odwiedziny 34 stron rządowych. Tutaj widnieją dane statystyczne m.in. Widoku, biznes.gov.pl, CEIDG, Ministerstwa Finansównauka.gov.pl.

widok.gov.pl

 

Trzecim, i na razie ostatnim sektorem danych jest 6 innych analiz, na które składają się m.in. : Dowód osobisty, Punkty karne i danepubliczne.gov.pl. W tych analizach jest możliwe obserwowanie liczby złożonych wniosków w poszczególnych miesiącach (Nowy Dowód Osobisty), liczby odwiedzin w poszczególnych godzinach i dniach (Punkty karne), i liczby zasobów (danepubliczne.gov.pl).

 

 

Wszystkie gromadzone dane pochodzą z: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Łączności, Centralnego Ośrodka Informacji, i Google Analytics. Dostępne są dwie wersje językowe: polska i angielska.

Tworząc Widok.gov.pl, wzorowano się na istniejących podobnych narzędziach w innych krajach, oraz brano pod uwagę wskazówki użytkowników w zakresie e-administracji.

W planach Ministerstwo zakłada jeszcze powstanie nowych usług, bloga z informacjami o nowościach, oraz analizy semantycznej zapytań kierowanych do serwisów rządowych.

You may also like