WHO IS WHO: Adam Kowalik

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Adam Kowalik, manager zespołu strategicznego wywiadu rynkowego w międzynarodowej firmie doradczej. Kierownik i wykładowca na studiach z zakresu strategicznego wywiadu biznesowego. Doktor nauk ekonomicznych, zajmujący się zarządzaniem wiedzą i konkurencyjnością przedsiębiorstw. Licencjonowany detektyw.

Adam Kowalik w 2001 roku zdobył magisterium z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Był stypendystą programu CEMS w Norwegian School of Economics and Business Administration. Absolwent studiów doktoranckich zarządzania wiedzą. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską napisał na temat zarządzania wiedzą jako źródła rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, będąc jednym z naukowców wprowadzających na polski grunt koncepcję zarządzania wiedzą. Jest autorem kilku publikacji naukowych, poświęconych zintegrowanemu modelowi zarządzania wiedzą, publikowanych w wiodących periodykach z zakresu ekonomii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskiej wiodącej firmie telekomunikacyjnej, gdzie kierował wdrożeniem programu zarządzania wiedzą. Obecnie Adam Kowalik jest Dyrektorem Strategicznym w polskim oddziale firmy EY (dawniej Erst & Young) – międzynarodowego koncernu świadczącego profesjonalne usługi doradcze i audytorskie. W EY zarządza zespołem strategicznego wywiadu rynkowego, nadzoruje realizację kilkuset zróżnicowanych zleceń dostarczenia ściśle określonych informacji rocznie. Generuje regularne raporty wywiadowcze dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Jest założycielem i przewodniczącym organizacji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) w Polsce. Organizuje spotkania merytoryczne dla praktyków wywiadu strategicznego, rynkowego i konkurencyjnego. Trener i referent konferencyjny tematów związanych z wywiadem biznesowym oraz zarządzaniem wiedzą w Europie, Stanach Zjednoczonych i Zatoce Perskiej.

Kieruje studium podyplomowym: Strategiczny wywiad biznesowy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, o których przeczytasz tutaj. Wcześniej (do 2013 r.) uczył także profesjonalnego wyszukiwania informacji na studiach podyplomowych z zakresu Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Źródła

You may also like