Weekview #48 (7 – 13 marca): Ekologia informacji, mapa domen, Wikipedia…

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz
weekview

Zauważyliście, że w Wikipedii pojawiło się autouzupełnianie podczas wpisywania wyrażenia w oknie wyszukiwania? Prawie jak Google 😉

Pojawiła się informacja o V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa„. Odbędzie się w Słupsku 16 września 2016 r. Można zacząć myśleć nad referatami 😉

Świetna wizualizacja! Mapa świata domen. W Polsce zarejestrowanych domen jest ponad 2695000 – jesteśmy na 6. miejscu wśród krajów europejskich – to chyba niezły wynik.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował wyszukiwarkę pokazującą dostępne pod wybranym adresem w Polsce usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.

Samorząd notariuszy podpisał we wtorek porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie budowy elektronicznych baz aktów notarialnych. Mają ułatwić szybki dostęp np. do umów sprzedaży nieruchomości, intercyz małżeńskich czy testamentów.

Wchodzące w życie w dniu 15 kwietnia 2016r. przepisy diametralnie zmienią tryb postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Postępowanie ma być krótsze a zgłaszający szybciej uzyska prawo ochronne.

Thinktankcyfrowy.pl to wspólny projekt m.in. Facebooka, Microsoft i Poczty Polskiej. Patronuje mu Krajowa Izba Gospodarcza. W lutym pojawił się ich raport „Czas na przyspieszenie – Cyfryzacja gospodarki Polski”. W raporcie uwzględniono 95 wskaźników ze statystyki międzynarodowej, które zostały przełożone na pięć filarów gospodarki cyfrowej, które przekładają się na Wskaźnik Cyfryzacji Kraju: zasoby cyfrowe, e-biznes, e-commerce, otoczenie biznesowe, kompetencje cyfrowe.

„W Science Advances grupa naukowców opublikowała artykuł o wpływie mediów społecznościowych na informowanie się o katastrofach naturalnych. (…) Naukowcy przejrzeli 9,7 miliona tweetów – najpierw w skali całego kraju, potem skoncentrowali się na dwóch stanach najbardziej poszkodowanych przez huragan, czyli Nowym Jorku i New Jersey. Na tej podstawie pokazali, w jaki sposób odległość od epicentrum zmieniała ilość tweedów (zwłaszcza takich, które opisane były słowami „sandy” czy „frankenstorm”).” Oryginał można podejrzeć tutaj.

You may also like