W jakich przypadkach możemy być zmuszeni do zwrotu dotacji z UE?

by Artykuł Sponsorowany
0 komentarz

Dotacje z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną formę finansowania, a tym samym nie wymagają spłaty uzyskanej kwoty. W niektórych przypadkach zwrot dofinansowania może być jednak wymagany. Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy mimo otrzymania środków beneficjent nie jest w stanie spełnić warunków umowy. Zasady refundacji zawsze są bardzo konkretne i ściśle określone, dlatego również przeznaczenie funduszy europejskich na cele inne od ustalonych może się w wiązać z koniecznością zwrotu. Dotację trzeba również oddać, jeżeli środki nie zostaną w całości wykorzystane w terminie lub beneficjent otrzyma ich nadmierną ilość.

Przyczyny zwrotu dotacji z Unii Europejskiej

Zwrot dotacji nieprawidłowo pobranych, źle wydatkowych lub niewykorzystanych w terminie jest regulowany w przepisach już od wielu lat. Podpisanie umowy o dofinansowanie dla firm wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków, a także wymogiem rygorystycznego przestrzegania wszystkich określonych w takim dokumencie czynności. Dotyczy to zarówno zakresu projektu, jak i terminów. Umowy o dotacje na badania i rozwój są jednak z reguły bardzo długie, zawiłe i skomplikowane. Beneficjenci częściej skupiają się głównie na realizacji projektu od strony logistycznej i technicznej, a nie jego formie administracyjnej czy formalnoprawnej. Wszelkie naruszenia stanowień czy zaniechania odnośnie zakresu raportowania czy terminów mogą mieć negatywne konsekwencje. W takiej sytuacji dotacje unijne być może trzeba będzie zwrócić

Zwrot dotacji a charakter prawny

W regulacjach wyszczególniono różne zasady, terminy i tryby zwrotu dotacji, a także przesłanki do przeprowadzenia takiej czynności. Zgodnie z przepisami, dofinansowania te podlegają zwrotowi do organu udzielającego. Część dotacji niewykorzystana do końca roku budżetowego powinna być zwrócona do końca stycznia roku kolejnego. Kwota wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub udzielona niezależnie podlega natomiast zwrotowi w terminie 15 dni do daty stwierdzenia takiej nieprawidłowości. W oparciu o przepisy określono tez tryb postępowania przy nieterminowym zwrocie dofinansowania. Organ przyznający dotacje unijne dla firm wydaje wówczas decyzję, które określa kwotę zwrotu i datę rozpoczęcia naliczania odsetek. Zapis ten nie zawsze występuje w przypadku wówczas, gdy dotacje dla firm zostaną wykorzystanie w sposób niepełny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zasadność zwrotu dotacji

W postępowaniach związanych ze zwrotem dofinansowania kluczowe jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. Kwoty dotacji są zwykle bardzo wysokie, dlatego każdy dzień zwłoki może się wiązać z naliczeniem odsetek sięgających nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto przy tym pamiętać, że decyzja organu o konieczności zwrotu może być nieprawidłowa. Beneficjenci nie mają jednak zwykle wystarczającej wiedzy, aby dochodzić swoich praw. W takiej sytuacji można skorzystać z usług grupy doradców InnovaTree, która jest w stanie obsłużyć każde dofinansowanie z UE dla firm. Specjaliści mogą też pomoc w ewentualnej procedurze. Decyzja o zwrocie dofinansowania określa termin i kwotę zwracanej dotacji, a także sposób w jaki są zwracane środki unijne dla firm

Procedura zwrotu dotacji i procedura odwoławcza

Dotacje na rozwój firmy należą do środków publicznych i do takich celów są przeznaczone, dlatego ich zwrot następuje na drodze administracyjnoprawnej. W przypadku zaistnienia sporu nie mają zatem zastosowania przepisy cywilne. Organy udzielające dofinansowania z Unii Europejskiej funkcjonują więc zgodnie z przepisami prawa administracyjnego. Od decyzji w sprawie zwrotu dotacji unijnych można się odwołać, wnosząc o jej ponowne rozpatrzenie. Jeżeli takie działanie wciąż nie będzie skuteczne, można też złożyć skargę w wojewódzkim sądzie administracyjnym. W decyzji o zwrocie dofinansowania z funduszy europejskich może zostać ewentualnie opisana procedura odwoławcza, włącznie ze wskazanym terminem i miejscem kierowania odwołania.

Artykuł sponsorowany

You may also like