Uniwersytet Warszawski i Google uruchomiły Digital Economy Lab

by Autor Gościnny
0 komentarz

Lepsze wykorzystanie nowych technologii w społeczeństwie i gospodarce – to cel interdyscyplinarnego ośrodka Digital Economy Lab (DELab), powołanego przez Uniwersytet Warszawski i firmę Google. 2 kwietnia w Warszawie zainaugurowano jego działalność.

DELab powstał dzięki grantowi w wysokości 1 mln USD przekazanemu przez firmę Google i jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

„Między światem nauki a światem biznesu jest jeszcze wiele barier, które trzeba przełamać. To przede wszystkim bariery natury mentalnej. Ostatnio jednak ta obawa przed współpracą obu środowisk jest coraz mniejsza. Powstanie DELab-u jest tego najlepszym dowodem” – powiedziała podczas środowej inauguracji minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Dodała, że przedsiębiorcy i naukowcy muszą być partnerami, bo ich współpraca – ze wsparciem administracji – przynosi korzyścią wszystkim.

Podkreśliła również, że w Polsce bardzo mało jest ośrodków, które prowadzą badania nad samym szkolnictwem wyższym, nie ma centrów, które pokazywałyby jak innowacje, nowe technologie będą wpływały na uczelnie. „Tymczasem nowe technologie będą miały zasadniczy wpływ na programy nauczania, mobilność studentów i system dostępu do nowych wynalazków. DELab byłby idealnym miejscem do mówienia o tych procesach” – dodała.

DELab jest ośrodkiem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania nad przemianami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i opracowującym gotowe rozwiązania w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

W pierwszym roku funkcjonowania DELab będą realizowane dwa programy:

  • Inteligenta gospodarka – poświęcony wzmocnieniu wykorzystania nowych technologii w gospodarce. Jego celem jest wspieranie innowacyjności polskich firm oraz podnoszenie ich zdolności adaptacyjnych w warunkach globalnej konkurencji
  • Miejsca pracy i kompetencje przyszłości – program poświęcony jest przemianom, jakie pod wpływem rozwoju technologii zachodzą na rynku pracy. Jego celem jest m.in. rozwijanie umiejętności i rozwiązań edukacyjnych potrzebnych do wykonywania zawodów przyszłości, a także identyfikowanie koniecznych reform strukturalnych i przemian instytucjonalnych.

Twórcy DELab jeszcze w tym roku chcą też podjąć działania zmierzające do stworzenia i uruchomienia programu, który wspierałby przedsiębiorczość na UW. DELab chce też pozyskać kolejnych partnerów i kolejne źródła finansowania. „Chcemy zaprosić do współpracy wszystkich, którzy interesują się nowymi technologiami z różnych dyscyplin nauki np. z antropologii. Planujemy rozpisać konkurs na mikro granty zarówno dla osób z Uniwersytetu Warszawskiego, ale też spoza uczelni, tak by dostały szansę na zrealizowanie swoich badań w DELab” – powiedziała przewodnicząca Komitetu Sterującego DELab, prof. Anna Giza-Poleszczuk.

Dyrektorem naukowym placówki został dr Dominik Batorski z ICM. Jej siedziba mieści się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW).

„Wspólny projekt lidera w innowacyjnych przedsięwzięciach cyfrowych oraz najlepszego badawczego uniwersytetu w Polsce – o uznanej pozycji w dziedzinie badań społecznych i ekonomicznych, oraz o poważnej wiedzy o regionie Europy Środkowej – jest czymś zupełnie naturalnym. Rozpoczynamy od gospodarki, ale interesujemy się też pokrewnymi zagadnieniami – politykami publicznymi, zmianami społecznymi” – deklarował rektor UW prof. Marcin Pałys.

Zapowiedział, że finansowy wkład Google ma stanowić zachętę do inwestowania w takie badania zarówno instytucji prywatnych, jak i publicznych. „Ten projekt to dowód na to, że współpraca uczelni i korporacji potrafi dobrze się układać także w Polsce” – dodał Pałys.

Dr Nicklas Lundblad z firmy Google podkreślił, że internet i nowe technologie są motorem napędowym gospodarki i mają ogromny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Dla rozwoju nowych technologii, globalizacji konkurencji i nowych modeli biznesowych ogromne znaczenie mają badania naukowe. „Dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć działania Uniwersytetu Warszawskiego, doceniając potencjał badawczy i rozwojowy tej uczelni” – powiedział.

źródło: PAP – Nauka w Polsce , ekr/ agt/ jra/

You may also like