Wywiad konkurencyjny i bezpieczeństwo informacji w biznesie – relacja ze spotkania

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz
rodo

W dniu 28 maja 2015 w Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się spotkanie zorganizowane we współpracy OSAC – (Overseas Security Advisory Council) oraz SCIP – (Strategic & Competitive Intelligence Professionals).

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli środowisk biznesowych związanych z wywiadem konkurencyjnym oraz bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach, a także naukowców i studentów zajmujących się tymi zagadnieniami.

Celem spotkania było zestawienie działań wywiadu konkurencyjnego i procedur zachowania bezpieczeństwa informacji stosowanych w firmach i przeprowadzenie dyskusji czy oba te działania należy traktować jako wrogie wobec siebie czy raczej wskazywać na możliwości/konieczność współpracy w tych obszarach w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa.

Podczas spotkania przedstawione zostały dwie prezentacje obrazujące: koncepcje wywiadu konkurencyjnego przeprowadzonego na potrzeby optymalizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa (dr Adam Kowalik- Lider Zespołu Strategicznego Wywiadu Rynkowego w EY Polska) oraz zachowania bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie doświadczeń amerykańskich instytucji publicznych (Metthew Shedd- Regionalny Oficer ds. Bezpieczeństwa przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych).

Wywiad konkurencyjny opiera się jedynie na informacjach zdobytych w sposób etyczny i zgodny z obowiązującym prawem. Informacje i ich analiza dotyczą nie tylko konkurentów rynkowych, ale także środowiska biznesowego w którym działa firma. Jednocześnie, co zostało podkreślone, zastosowanie działań sugerowanych wynikami wywiadu ma spowodować, że przedsiębiorstwo będzie bardziej konkurencyjne na rynku. Celem nadrzędnym produktów wywiadu konkurencyjnego jest doprowadzenie do dostosowywania (weryfikacji/kontroli) strategii rozwoju firmy do dynamicznie zmieniających się warunków środowiska gospodarczego.

Źródłem zachowania bezpieczeństwa informacji w firmie jest kultura organizacji firmy oraz przestrzeganie jej przez wszystkich pracowników. W szczególności pracownicy na najwyższych szczeblach organizacji powinni dawać najlepszy przykład przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Szkolenia, zarówno indywidualne, jak i grupowe dotyczące procedur zachowania poufności informacji powinny być przeprowadzane cyklicznie wśród pracowników firm oraz osób bezpośrednio współpracujących z jednostką. Współpraca pomiędzy osobami z różnych działów w firmie powinna uwzględniać, że nie wszystkie informacje mają różne klauzule dostępu. Jednocześnie podkreślano, że przy każdej publikacji danych o firmie należy się upewnić, że udostępnia się jedynie wymagane informacje. Czynnik ludzki stanowi duże ryzyko dla bezpieczeństwa informacji, ale coraz więcej procedur bezpieczeństwa jest związanych z przeciwdziałaniem atakom za pomocą nowoczesnych technologii.

Najważniejszym i najbardziej owocnym elementem spotkania była dyskusja oraz networking uczestników. Padło wiele interesujących i kontrowersyjnych uwag oraz komentarzy do tematu. Spotkanie stało się przyczynkiem do dalszych rozważań i współpracy oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk uczestników. Kontynuacja dyskusji oraz przedstawienie wyników badań dotyczących wywiadu konkurencyjnego w polskich przedsiębiorstwach planowana jest podczas organizowanego Pierwszego Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego (17.09.2015) w Akademii Leona Koźmińskiego (http://www.kozminski.edu.pl/swb/)

You may also like