Gdzie szukać informacji o literaturze z zakresu nauk ekonomicznych

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

BazEkon to polska bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych rejestrująca zawartość czasopism i zeszytów naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, którą docenioną zwłaszcza studentów tych kierunków, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych naukami ekonomicznymi. Tworzona i aktualizowana jest na bieżąco przez biblioteki czołowych polskich uniwersytetów ekonomicznych, wśród których znajdziecie:

 • Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej,
 • Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 • biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego:
  • Bibliotekę Ekonomiczną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
  • Bibliotekę Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.

Baza jest tworzona na podstawie polskich i angielskich czasopism fachowych i naukowych. Znajdują się w niej pełne teksty czasopism takich jak: „Journal of Banking and Financial Economics”, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, „Contemporary Economics” i wiele innych. BazEkon w liczbach wygląda następująco:

  • Liczba rekordów w bazie: 197339 – aktualizacja dzienna,

w tym:

  • Rekordy z literaturą załącznikową
  • Rekordy z pełnym tekstem
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych
 • Liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych z pełnymi tekstami
 • Liczba bibliotek tworzących bazę

Bazę można przeszukiwać na wiele sposobów wykorzystując do tego m.in oczywiście indeksy. Możecie skorzystać z następujących wskaźników:

 • Słowa kluczowe – najczęściej stosowany sposób tematycznego przeszukiwania bazy; każdy rekord zawiera kilka słów kluczowych opisujących daną publikację; po wpisaniu fragmentu wyrażenia system automatycznie podpowiada słowa stosowane w bazie; jeśli program nie proponuje żadnych podpowiedzi, oznacza to, że w tym indeksie nie występuje podany ciąg znaków, czyli nie pojawią się wyniki spełniające kryterium wyszukiwania
 • Termin – można wpisać dowolne hasło (lub jego fragment), a system przeszuka wszystkie pola rekordów; taki sposób przeszukiwania bazy powoduje pojawienie się dużej liczby wyników; sposób ten jest pomocny, jeśli wyszukiwanie przez indeks słów kluczowych nie dało rezultatów
 • Tytuł – jeśli znany jest tytuł lub fragment tytułu
 • Autor – wyszukiwanie publikacji konkretnego autora wg jego nazwiska
 • Źródło – wyszukiwanie tytułu czasopisma/zeszytu naukowego
 • Kraj/Region – wyszukiwanie informacji dotyczących wybranego kraju lub regionu (także województw); domyślnie wszystkie artykuły dotyczą Polski, inne kraje są wymieniane w tym indeksie wtedy, gdy wyraźnie jest o nich mowa w publikacji; Polska pojawia się w indeksie, gdy w artykule omawianych jest kilka krajów, w tym Polska
 • Firma/Organizacja – informacja o konkretnych podmiotach (przedsiębiorstwach, spółkach, organizacjach)
 • Język – zawiera informację, w jakim języku artykuł został opublikowany
 • Rok wydania – zaznaczamy szukając publikacji z konkretnego roku/okresu lub zawężając wyniki wyszukiwania
 • Literatura – opcja przydatna, jeśli chcemy znaleźć więcej literatury na dany temat; jeśli wybrany termin znajduje się w wykazie literatury cytowanej przez autora, to w wynikach wyszukiwania zobaczymy opis artykułu z rozwiniętym wykazem literatury, a poszukiwana fraza będzie wyróżniona
 • Dostępne w – przeszukiwanie bazy można zawęzić do zasobów konkretnej biblioteki wchodzącej w skład Konsorcjum BazEkon.

Pełen zapis rekordu zawiera informacje tj.: autor/tytuł/źródło oraz słowa kluczowe, abstrakt, literatura wykorzystana przez autora do napisania publikacji – jeśli jest, odesłanie do pełnego tekstu – jeśli jest, czy publikacja jest recenzowana (od 2014 r.), informacja, która instytucja jest twórcą tego rekordu.

You may also like