Systemy zarządzania jakością

by Autor Gościnny
0 komentarz

Certyfikacja systemu zarządzania jakością jest bardzo popularna w dużych firmach i instytucjach.

Należy jednak pamiętać, że systemy zarządzania jakością można wdrożyć w każdej organizacji. Zgodnie z normą ISO 9000 organizacją jest grupa ludzi wraz z infrastrukturą. Może to być wielka korporacja, kilkuosobowa firma, urząd, organizacja charytatywna lub stowarzyszenie. Niezależnie od rodzaju organizacji podstawowe zasady wdrażania systemu zarządzania poprzez jakość są takie same.

Podstawowe założenia podczas tworzenia systemu zarządzania jakością

Rozpoczynając proces tworzenia nowego systemu zarządzania jakością, trzeba pamiętać, że ma on przede wszystkim zaspokajać wewnętrzne potrzeby organizacji. Aby formułowanie założeń dotyczących jakości było efektywne, ogólna polityka i cele firmy, urzędu, czy innego rodzaju grupy ludzi, powinny być wcześniej dobrze przemyślane i spisane. Wszystkie dokumenty dotyczące zarządzania na różnych poziomach powinny być spójne i kompatybilne ze sobą. Formułując założenia  dotyczące jakości należy zwrócić uwagę na to, aby język był prosty, jasny dla wszystkich zainteresowanych stron oraz jednoznaczny. Zawarte w dokumentacji zapisy powinny umożliwiać skuteczną realizację założeń polityki jakości, a także prawidłowy nadzór i kontrolę. Zasady zawarte w systemie zarządzania powinny dotyczyć wszystkich etapów  tworzenia, obróbki, magazynowania oraz dostarczania wyrobów lub usług, które mają wpływ na jakość. Proces produkcji powinien być dobrze opisany i podzielony na łatwe do zweryfikowania fragmenty. Każdą czynność należy opisać w formie jasnej i powtarzalnej procedury. Cały system powinien być tak skonstruowany, aby zapobiegać powstawaniu usterek oraz wad, a nie tylko na naprawianiu ich skutków. Skuteczna „profilaktyka” jest zdecydowanie mniej skomplikowana i nieporównywalnie mniej kosztowna, niż „leczenie” zaistniałych nieprawidłowości.

Aby proces certyfikacji systemu zarządzania jakością przebiegał prawidłowo, firma czy instytucja powinna posiadać komplet procedur, wprowadzić je w życie, a także odpowiednio przeszkolić pracowników.

You may also like