Środki unijne dla przedsiębiorców – cz. 2

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz
pieniadze-unijne

Lata 2014-2020 to kolejny okres programowy w Unii Europejskiej, w którym są dostępne środki unijne dla przedsiębiorców, działających w Polsce. Ofertę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawiliśmy tutaj, a dzisiaj przyjrzymy się z bliska regionalnym programom operacyjnym.

Terytorialne potrzeby

Dzisiejszy rynek obfituje w firmy konsultingowe, które zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Zachęcamy jednak do samodzielnego poszerzania wiedzy w tym zakresie, gdyż warto mieć świadomość licznych możliwości. Przy okazji opracowywania ram programowych dla danego województwa, możliwe było nawet uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych, w trakcie których można było skomentować elementy strategii, zgodnie z którą aktualnie rozdysponowane są środki unijne w konkursach. W wyniku tych prac, 16 województw w Polsce posiada swoje regionalne programy operacyjne (dalej RPO), które w założeniu odpowiadają na potrzeby danego terytorium. W związku z tym, że w konkursach organizowanych w ramach danego RPO mogą startować podmioty działające na terenie danego województwa, konkurencja na etapie wnioskowania jest mniejsza, a co za tym idzie – większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Gdzie jest najwięcej pieniędzy?

Na samym wstępie warto tutaj podkreślić, że województwo mazowieckie jest traktowane w aktualnej perspektywie jako lepiej rozwinięte, a pozostałe 15 jako słabiej rozwinięte regiony. Nie oznacza to jednak, że otrzymało najmniej pieniędzy, gdyż na alokację środków dla danego terytorium składało się wiele czynników, m.in. PKB przypadające na danego mieszkańca Rekordzistą finansowym jest województwo śląskie. Na realizację różnorodnych projektów otrzymało 3,47 MLD EUR. Tuż za nim uplasowała się Małopolska z kwotą 2,87 MLD EUR, a ostatnie miejsce na podium otrzymała Wielkopolska 2,45 MLD EUR. Po dalsze szczegóły, odsyłamy na stronę Ministerstwa Rozwoju, które było bohaterem jednego z artykułów w serii „Obiady czwartkowe u Ministrów”.

Tematyczne konkursy

RPO to także dokumenty, które stanowią merytoryczną podstawę do ogłoszenia konkursów. Zawierają podstawowe informacje wśród, których można wymienić szczegóły nt.:

  • obszarów tematycznych, w których będą ogłoszone konkursy,
  • zakładanych rezultatów realizacji przedsięwzięć,
  • planowanych form wsparcia – dotacje, instrumenty finansowe, pożyczki,
  • beneficjentów, którzy będą mogli starać się o środki.

W związku z tym, że lokalne potrzeby były najważniejszym elementem ustaleń RPO, każde województwo ma swoje priorytety. Zarządzanie środkami leży tutaj w rękach urzędów marszałkowskich, które samodzielnie organizują konkursy lub nadzorują ten proces wśród swoich jednostek podległych. Bardzo ważne dla zupełnych laików oraz tych początkujących jest to, że każdy zainteresowany pozyskaniem środków z wojewódzkiego RPO może skorzystać z usług punktów informacyjnych, które są punktem startowym przygotowań do pozyskania środków na projekt.

Małopolski przykład

W związku z tym, że autorka jest rodowitą Małopolanką, dla przykładu przedstawione zostaną w artykule elementy tutejszych możliwości pozyskania środków unijnych dla przedsiębiorców.
Od 2007 r. funkcjonuje instytucja pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Jako instytucja podlegająca pod Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, organizuje konkursy dla firm. Pieniądze można pozyskać w kilku obszarach – tzw. osiach priorytetowych:

  • Oś Priorytetowa – Gospodarka Wiedzy – nie brakuje tutaj środków na centra innowacji, bonów na innowacje oraz konkursów wpierających infrastrukturę B&R firm w Małopolsce;
  • Oś Priorytetowa – Przedsiębiorcza Małopolska – w konkursach w ramach tej osi możliwe jest pozyskanie pieniędzy na realizację międzynarodowej strategii wdrożenia np. produktu lub usługi;
  • Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna – tutaj można liczyć na wsparcie w zakresie podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
  • Oś Priorytetowa – Region Spójny Społecznie – środki w ramach tej osi zostaną przeznaczone na realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji;
  • Oś Priorytetowa – Wiedza i Kompetencje – pieniądze posłużą wsparciu działań np. szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Dzieje się dużo!

Podsumowanie

Unia Europejska propaguje szeroko pojętą równość w dostępie do informacji, niedyskryminację ze względu na niepełnosprawność, płeć, wyznanie. Strony internetowe poświęconej tej tematyce, które podlegają bezpośrednio np. urzędom marszałkowskim, działają w bardzo intuicyjny sposób. Poprzez filtrację wyników, prostą nawigację oraz uwypuklenie najważniejszych elementów, można dotrzeć do informacji nt. możliwości wsparcia posiadanego pomysłu. Biorąc pod uwagę, że często informacje rozpowszechniane przez firmy konsultingowe mają charakter reklamowy, mogą być mocno naciągnięte. Rekomendujemy, aby poszukiwania rozpoczynać właśnie od strony FunduszeEuropejskie.gov.pl, gdzie w łatwy sposób można znaleźć aktualnie ogłoszone konkursy, w których można pozyskać środki unijne dla przedsiębiorców, fundacji i innych beneficjentów.

fundusze-europejskie-gov-pl

You may also like