Springer Open Choice – publikacje naukowe w wolnym dostępie

by Agnieszka Rasała
0 komentarz

Springer Open oferuje otwarty dostęp do wysokiej jakości czasopism ze wszystkich dziedzin naukowych, w których publikacje umieszczane są na licencji cc, z zachowaniem praw autorskich.

Wydawnictwo Springer zainicjowało kilka lat temu program Open Choice, który umożliwia autorom publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu. Oznacza to, że po opublikowaniu artykuły są dostępne w wersji elektronicznej dla każdego i bez ponoszenia żadnych kosztów. Opłatę wnoszą instytucje finansujące badania naukowe.

Autorzy, którzy opublikują swoje prace w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła, na zasadach licencji „Creative Commons Attribution” (CC BY).

Ostateczne wersje opublikowanych i udostępnionych przez wydawcę artykułów mogą być jednocześnie archiwizowane w repozytoriach instytucji, z którymi związany jest autor lub finansujących otwarty dostęp. Dodatkowo artykuły trafiają do PubMed Central, cyfrowej bazy danych zawierającej pełne artykuły z dziedziny badań biomedycznych i nauk przyrodniczych.

W Polsce program Springer Open Choice-Open Access jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer zawartej w 2010 roku przez wydawnictwo Springer oraz ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Program trwa do końca 2015 r.
Skorzystać z niego mogą pracownicy i studenci afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akademickich. Przy publikacji, po wyborze opcji Open Access oraz zadeklarowaniu afiliacji w Polsce publikacja artykułu zostanie automatycznie sfinansowana w 100% ze środków MNiSW.

Rosnący popyt na publikacje artykułów w otwartym dostępie spowodował, że wydawnictwo Springer zdecydowało się na rozszerzenie oferty o udostępnienie książek w modelu open access.

Aktualnie na stronie Springer Open w wolnym dostępie znajduje się ponad 160 czasopism z takich dziedzin jak np. technologie, medycyna, nauki humanistyczne i społeczne. Zbiór można przeszukiwać przez tytuły albo dziedziny. Po wybraniu tytułu czasopisma można szukać artykułów: od ostatnio dodanych, najpopularniejszych, ich autorami albo skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Można też wybrać zakładkę „Artykuły”, gdzie wyświetlają się artykuły w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Jednak wyszukiwanie zaawansowane to najskuteczniejszy i najdokładniejszy sposób na uzyskanie najbardziej trafnych wyników. Po wybraniu opcji „advanced serach” bazę czasopism OA można przeszukiwać przez hasła, cytaty, tytułami artykułów i czasopism, autorami, podając rok publikacji czy czas ukazania się pracy. Otrzymane wyniki oznaczone są adnotacją Open Access  i dostępne do wglądu przez przeglądarkę oraz jako plik pdf.
Książki w wolnym dostępie znajdują się są na stronie http://link.springer.com/.
Zbiór można przeszukiwać dziedzinami naukowymi według alfabetu albo skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego. Po wpisaniu interesujących użytkownika haseł otrzymuje się listę wyników, które można dodatkowo przefiltrować wybierając zawartość, dyscyplinę czy język publikacji. Książki udostępnione bezpłatnie oznaczone są przy tytule hasłem „open access”.

 

LinkedSpringer

Lista wszystkich książek dostępnych w modelu OA jest podana bezpośrednio na stronie http://www.springeropen.com/books, pod SpringerOpen books A-Z. Znaleźć je można także na stronie DOAB.
Publikowanie artykułów (lub książek) w wolnym dostępnie niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla publikującego i korzystającego z nich. Czytelnik ma nielimitowany dostęp do fachowej literatury naukowej, wyników badań. Autor ma szansę, że jego prace poznają ludzie z całego świata, jego artykuły są dobrze widoczne i swobodnie dostępne w Internecie zaraz po opublikowaniu.

źródło: http://www.springer.com/gp/open-access

 

You may also like