Jak sprawdzić biuro podróży?

by Autor Gościnny
0 komentarz

Wakacje coraz bliżej. Jeżeli w tym roku planujemy skorzystać z usług biura podróży, warto wcześniej je sprawdzić aby uniknąć niespodzianek.  Dobrze jest zweryfikować czy biuro podróży działa legalnie, posiada odpowiednie ubezpieczenie oraz czy nie zalega z opłatami. Poniżej podajemy kilka źródeł, które ułatwią tą weryfikację.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy biuro wpisane jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obecnie odnotowano 3746 wpisanych do rejestru biur podróży(stan na 07.05.2014 r.).

Wpisu dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Przy składaniu wniosku, każde biuro podróży powinno złożyć oryginał umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej z terminem ich ważności. Ewidencja jest jawna i dostęp do niej jest bezpłatny. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem przez złożenie zapytania do konkretnych przedsiębiorców. W tym celu możemy skorzystać z wbudowanej na stronie wyszukiwarki.

Przede wszystkim, w Ewidencji można sprawdzić, czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Taka informacja to podstawa przed zakupem wycieczki.

Ponadto, w Ewidencji klient przed zakupem wycieczki może sprawdzić:

  • czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania;
  • czy biuro nie zawiesiło działalności;
  • czy wobec organizatora turystyki nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru;
  • albo czy nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

W Ewidencji nie ma informacji dotyczących wiarygodności ekonomicznej danego przedsiębiorcy, jego zdolności finansowej czy też informacji o braku zadłużenia.

W Ewidencji nie znajdują się także informacje dotyczące agentów turystycznych.

Biuro Informacji Gospodarczej

Możemy również skorzystać z rejestrów dłużników zbierające informacje o większości touroperatorów. Samo pojawienie się interesującego nas biura podróży na liście dłużników, jest dla nas sygnałem, że dane biuro podróży boryka się z kłopotami finansowymi. W Polsce działają 3 biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów (KRD), Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A, BIG InfoMonitor Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.

W zeszłym roku, według raportu Krajowego Rejestru Długów, ok. 430 firm turystycznych było zadłużonych na prawie 8,6 mln zł. Niestety za dostęp do informacji w biurach informacji gospodarczej trzeba zapłacić. Sprawdzenie jednego, interesującego nas biura podróży to koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Zadłużenia te dotyczą np. gwarancji ubezpieczeniowej, która musi być dopasowana do obrotów firmy, aby w razie upadłości kwota wystarczyła na pokrycie wszystkich kosztów związanych z powrotem turystów do Polski, a także opłacenia składki za ubezpieczenie turystów, jeżeli nie jest ona odnotowana, odnotowane jest to w rejestrze.

Certyfikaty rzetelności

Przeglądając oferty biur podróży, warto zwrócić uwagę na certyfikaty rzetelności, znaki jakości czy godła promocyjne, poświadczające jego wiarygodność i uczciwość.  

Jednym z takich certyfikatów jest przyznawany przez Polską Izbę Turystyki – największą ogólnopolską organizację samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego zrzeszająca touroperatorów. Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy i wielu innych.

Certyfikat nie daje jednak stuprocentowej pewności, że biura podróży nie stanowią zagrożenia dla klientów gdyż organizacja nie ma wglądu w kondycję finansową firmy, a biuro może zostać członkiem Izby i uzyskać certyfikat jeżeli prowadzi działalność gospodarczą przez co najmniej rok i otrzyma pisemną rekomendację dwóch członków Polskiej Izby Turystyki. Mimo wszystko, warto zwrócić uwagę czy dane biuro posiada ową rekomendację. Wykaz organizatorów turystyki przynależnych do Izby dostępny jest na stronie internetowej www.pit.org.pl.

Ważne dokumenty dla klienta

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 4 ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki jest obowiązany wydać klientowi wpłacającemu należność za imprezę lub zaliczkę przekraczającą 10% tej sumy pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z ubezpieczenia.

Wysokość zabezpieczenia zależy od wielkości przychodów danego przedsiębiorcy, obszaru terytorialnego prowadzonej działalności (Polska, Europa, kraje pozaeuropejskie) oraz terminu pobierania przedpłat od klientów. Z tego względu, wysokość zabezpieczenia finansowego będzie różna dla różnych przedsiębiorców.

Dla bardzo skrupulatnych

Dla bardziej skrupulatnych i cierpliwych pozostał jeszcze rejestr klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wpisane są tam wszystkie paragrafy z umów – także dotyczące branży turystycznej – które sąd, na wniosek UOKiK, uznał za niezgodne z prawem. Możemy łatwo zorientować się jak często umowy, sporządzane przez wybrane przez nas biuro podróży były przedmiotem krytyki UOKiK. (http://uokik.gov.pl/rejestr/)

 

Autor: Aleksandra Bińczycka

You may also like