Spółka cywilna – Kiedy warto wybrać do prowadzenia biznesu?

by Autor Gościnny
0 komentarz

Spółka cywilna to dla wielu osób naturalny wybór jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez kilka osób. Ten naturalny wybór nie zawsze jest jednak wyborem najtrafniejszym, a skutki złej decyzji odnośnie wyboru spółki cywilnej mogą być w wielu przypadkach opłakane. Dlatego zanim zdecydujesz się na prowadzenie biznesu w tej formie organizacyjnej, powinieneś wiedzieć w jakich przypadkach spółka cywilna to dobry wybór.

Spółka cywilna to dla wielu osób naturalny wybór jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez kilka osób. Ten naturalny wybór nie zawsze jest jednak wyborem najtrafniejszym, a skutki złej decyzji odnośnie wyboru spółki cywilnej mogą być w wielu przypadkach opłakane. Dlatego zanim zdecydujesz się na prowadzenie biznesu w tej formie organizacyjnej, powinieneś wiedzieć w jakich przypadkach spółka cywilna to dobry wybór.

Spółka cywilna na pewno nie będzie dobrym wyborem dla prowadzenia działalności w branżach związanych z dużą dozą ryzyka biznesowego lub prawnego. W przypadku, w którym ryzyko zmaterializuje się może pojawić się problem długów – czy to długów związanych ze zwykłym niepowodzeniem biznesowym (na przykład brak zapłaty czynszu z powodu braku powodzenia przedsięwzięcia biznesowego), czy z wypadkami losowymi (np. wypadek w pracy na wysokościach oraz związana z nim konieczność zapłaty odszkodowania).

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej, dlatego spółki cywilnej powinieneś unikać we wszelkich przypadkach kiedy z prowadzeniem działalności gospodarczej związana jest możliwość powstania długów w znacznej wysokości. Warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej ma charakter solidarny – wyjaśnienie tego pojęcia nie jest możliwe niejako przy okazji, ale więcej informacji na ten temat przedstawiałem już kilkukrotnie na prowadzonym przeze mnie blogu spolkacywilna.info. Patrząc na sprawę z drugiej strony, jeżeli z działalnością gospodarczą nie jest związane duże ryzyko, to spółka cywilna może okazać się optymalnym wyborem.

Spółkę cywilną warto wybrać także wtedy, kiedy zależy Ci na jak najszybszym i jak najprostszym rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Dla założenia spółki cywilnej zazwyczaj wystarczy podpisanie zwykłej pisemnej umowy (choć prawo jest tu jeszcze bardziej liberalne i umowa spółki cywilnej może być zawarta generalnie w dowolny sposób – także dorozumiany), nie jest także potrzebna rejestracja spółki w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz uproszczenia i przyśpieszenia działań powoduje to naturalnie zmniejszenie kosztów związanych z powołaniem spółki cywilnej do życia.

Szybkość i prostota nie jest związana wyłącznie z zakładaniem spółki cywilnej, lecz także z jej likwidacją. Dzięki temu, że spółka cywilna nie jest wyodrębnionym podmiotem od swoich wspólników (nie posiada ani tak zwanej podmiotowości prawnej, ani też osobowości prawnej – jak ma to miejsce w przypadku bardziej zaawansowanych spółek na przykład spółki jawnej czy spółki z o.o.) procedura likwidacji spółki jest dużo prostsza, dużo szybsza i dużo tańsza. Dzięki temu spółka cywilna nadaje się do prowadzenia krótkotrwałych przedsięwzięć biznesowych (na przykład o charakterze sezonowym) albo przedsięwzięć obarczonych sporą szansą na niepowodzenie – jeżeli biznes nie pójdzie tak dobrze jak zakładałeś, rezygnacja z jego prowadzenia będzie dużo prostsza.

Czas na krótkie podsumowanie. Spółkę cywilną powinieneś wybrać jeżeli w Twojej branży szansa na powstanie dużych długów jest bardzo niska, jeżeli zależy Ci na jak najszybszym i najprostszym rozpoczęciu prowadzenia działalności albo na jak najszybszym i najtańszym zakończeniu biznesu w razie niepowodzenia (lub w razie skutecznego zrealizowania celu krótkoterminowego). Zwróć szczególną uwagę na zakres odpowiedzialności za długi – to największa wada spółki cywilnej z perspektywy wspólników!

Wojciech Rudzki – autor bloga o spółce cywilnej pod adresem spolkacywilna.info

You may also like